| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/259/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, nabywania, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek grupy radnych

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza:

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały lub akcje wkładów pieniężnych. Wkłady pieniężne wnoszone są w ramach kwot pieniężnych przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza do wnoszenia do spółek w zamian za obejmowane udziały lub akcje wkładów niepieniężnych (aportów) w szczególności w postaci:

a) prawa własności nieruchomości lub ich części oraz prawa użytkowania wieczystego z zastosowaniem przepisów Uchwały Nr IX/115/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 kwietnia 2007r. (Dz. Urzędowy Woj. Śląskiego Nr 97, poz. 1963 z dnia 4 czerwca 2007r. z późn. zm.),

b) prawa własności przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

c) prawa własności rzeczy ruchomych,

d) udziałów, akcji, obligacji, wierzytelności wspólnika przysługujących od spółki,

e) praw majątkowych na dobrach niematerialnych.

3. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów lub akcji w spółkach w każdym przypadku winno być przeprowadzone wyceną dokonaną przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia do wyceny majątku będącego przedmiotem tego wkładu.

4. Gmina Dąbrowa Górnicza może w szczególności obejmować udziały lub akcje w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez gminę z uwzględnieniem ograniczeń prawnych obowiązujących w tym zakresie.

5. Nabycie udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego następuje w ramach kwot przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do cofania udziałów lub akcji w spółkach w drodze ich umorzenia zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych lub wniesienia ich aportem do innej spółki z udziałem Gminy Dąbrowa Górnicza.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zbywania udziałów lub akcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.).

§ 4. 1. Decyzję o wniesieniu, nabyciu, cofnięciu, objęciu lub zbyciu udziałów lub akcji podejmuje Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza w formie zarządzenia.

2. Decyzja w sprawie, o której mowa w § 4 ust. 1, wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, wyrażonej w odrębnej uchwale.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »