| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I.1.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami oraz ich wysokości

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:

§ 1. Ustanowić stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami, zamieszkujących i działających w mieście Jastrzębie-Zdrój.

§ 2. 1) Stypendium może być przyznane osobom realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury.

2) Osoby ubiegające się o stypendium składają pisemne wnioski do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji przedsięwzięcia, a w przypadku stypendiów przyznanych na realizację przedsięwzięcia w 2012 roku w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

3) Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

6) Wnioski opiniuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Opinia Komisji nie jest wiążąca.

7) Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, mając na uwadze wspieranie rozwoju umiejętności artystycznych, upowszechnianie kultury lub opieki nad zabytkami.

8) Informacje o przyznaniu stypendium podaje się do publicznej wiadomości.

9) Wysokość stypendium w odniesieniu do danego przedsięwzięcia nie może przekroczyć 10 000,00 złotych brutto.

10) Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zawiera ze stypendystą umowę cywilno-prawną, która zawiera w szczególności:

a) opis planowanego przedsięwzięcia i termin jego realizacji,

b) wysokość przyznanego stypendium i tryb jego płatności,

c) warunki i tryb zwrotu stypendium w przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia,

d) termin złożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia.

11) Jeśli stypendysta nie realizuje przedsięwzięcia Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój może wstrzymać przekazywanie stypendium.

12) Stypendysta jest zobowiązany do realizacji przedsięwzięcia oraz złożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia po jego zakończeniu.

13) Wysokość środków finansowych na kolejny rok stypendialny ustalana będzie corocznie w uchwale budżetowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Tadeusz Sławik

Załącznik do Uchwały Nr I.1.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr I.1.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 stycznia 2012 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »