| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I.1.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami oraz ich wysokości

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:

§ 1. Ustanowić stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami, zamieszkujących i działających w mieście Jastrzębie-Zdrój.

§ 2. 1) Stypendium może być przyznane osobom realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury.

2) Osoby ubiegające się o stypendium składają pisemne wnioski do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji przedsięwzięcia, a w przypadku stypendiów przyznanych na realizację przedsięwzięcia w 2012 roku w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

3) Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

6) Wnioski opiniuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Opinia Komisji nie jest wiążąca.

7) Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, mając na uwadze wspieranie rozwoju umiejętności artystycznych, upowszechnianie kultury lub opieki nad zabytkami.

8) Informacje o przyznaniu stypendium podaje się do publicznej wiadomości.

9) Wysokość stypendium w odniesieniu do danego przedsięwzięcia nie może przekroczyć 10 000,00 złotych brutto.

10) Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zawiera ze stypendystą umowę cywilno-prawną, która zawiera w szczególności:

a) opis planowanego przedsięwzięcia i termin jego realizacji,

b) wysokość przyznanego stypendium i tryb jego płatności,

c) warunki i tryb zwrotu stypendium w przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia,

d) termin złożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia.

11) Jeśli stypendysta nie realizuje przedsięwzięcia Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój może wstrzymać przekazywanie stypendium.

12) Stypendysta jest zobowiązany do realizacji przedsięwzięcia oraz złożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia po jego zakończeniu.

13) Wysokość środków finansowych na kolejny rok stypendialny ustalana będzie corocznie w uchwale budżetowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Tadeusz Sławik

Załącznik do Uchwały Nr I.1.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr I.1.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 stycznia 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »