| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/172/2012 Rady Gminy Psary

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art.40 ust.1 i art.42 ustawy z 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Art. 14 i art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (tekst jednolity; Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz uchwały Nr VII/66/99 rady Gminy Psary z dnia 28.04.99r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Psary zakładu budżetowego pod nazwa – Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach. Rada Gminy w Psarach uchwala :

§ 1. Przyjąć Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/68/2007 Rady Gminy Psary z dnia 29.08.2007r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

Załącznik do Uchwały Nr XVI/172/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Psary z dnia 23 lutego 2012r.


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) i aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie : ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. . o gospodarce komunalnej ( tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ), nastąpiła konieczność dostosowania do nich podstaw prawnych działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach jako samorządowego zakładu budżetowego. Według przepisu z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz. 1241 ze zm. ) – z dniem 31 grudnia 2010 roku straciły moc przepisy art. 24 ust. 1-10 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych, które stanowią podstawą prawną działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach jako zakładu budżetowego, choć przepisy umożliwiające przekształcenia ( dalsze funkcjonowanie jako „samorządowego zakładu budżetowego” zakładane przez ustawę) weszły w życie już z dniem 1 stycznia 2010 r. Z mocy art. 87 ust. 1 pkt 2 tej samej ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach może dalej funkcjonować jako samorządowy zakład budżetowy, o ile jego działalność jest związana z wykonywaniem zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym ze znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Niniejsza uchwała ma zapewnić dostosowanie do tych wymagań. Proponowana zmiana statutu nie oznacza jednak zmiany organizacji i funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach. Nie ulega istotnym modyfikacjom jego status prawny, ustrój, działanie jego władz, nazwa, powiązania kontrolno – nadzorcze ani też nie zmieniają się stosunki własnościowe. Był on z istoty rzeczy – i pozostanie dalej – jednostką organizacyjną Gminy Psary zatem – samorządowym zakładem budżetowym – realizującym zadania własne oraz kompetencje Gminy Psary.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »