| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/363/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/889/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bytom z późn. zm

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust.   1, art. 8   i 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.) w   związku z   art. 90f ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) i   art.   23 ust. 1   pkt 3   ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. o   ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z   2002 r. nr 101, poz. 926 z   późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale nr LXIV/889/10 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 26 maja 2010 r. w   sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bytom z   późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w załączniku nr   1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla   uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bytom, w   pkt V:  

a)   zdanie rozpoczynające się od wyrazu „Oświadczam” otrzymuje brzmienie „Oświadczam pod   rygorem odpowiedzialności karnej – art. 233 ustawy z   dnia 6   czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z   1997 r. nr 88, poz. 553 z   późn. zm.), że podane przeze mnie we   wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym”,  

b)   uchyla się zdanie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych we   wniosku,   dla potrzeb pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z   ustawą z   dnia 29 sierpnia 1997 r. o   ochronie danych osobowych (tekst jedn. z   2002 r. nr 101, poz. 926 z   późn. zm.)” ;  

2)   w załączniku nr   2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla   uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bytom:  

a)   uchyla się pkt VI,  

b)   pkt VII otrzymuje brzmienie „Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej – art. 233 ustawy z   dnia 6   czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z   1997 r. nr 88, poz. 553 z   późn. zm.), że podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  


Grzegorz   Nowak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/363/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 lutego 2012 r.

W związku z   tym, że przetwarzanie danych osobowych we wniosku o   przyznanie pomocy materialnej dla ucznia odbywa się w   celach wskazanych w   ustawie z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U   z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.) nie zachodzi konieczność wyrażenia przez wnioskodawców zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych celem rozpatrzenia wniosku o   przyznanie pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla ucznia jest dopuszczalne na podstawie art. 23 ust.1 pkt.3 ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. o   ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z   2002 r. nr 101, poz. 926 z   późn. zm.).  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Ekspresowe finansowanie należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »