| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/245/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 15 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.43, art. 44 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Knurów

Rada Miasta Knurów, uchwala:

§ 1.

Ustala się maksymalne miesięczne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości 3.000,00 zł brutto.

§ 2.

1. Ustala się opłatę za pobyt jednego dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 3,00 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki.

2. Ustala się opłatę za wydłużony, powyżej 8 godzin dziennie, pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 6,00 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki.

§ 3.

Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna na poziomie 6,50 zł dziennie.

§ 4.

Opłat, o których mowa w § 2 i § 3 nie wnosi się w przypadku nieobecności dziecka u dziennego opiekuna.

§ 5.

1. Wynagrodzenie dziennego opiekuna, o którym mowa w § 1 oblicza się mnożąc ilość godzin faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem w miesiącu razy stawkę opłaty za każdą godzinę pobytu dziecka u dziennego opiekuna określoną w § 2 ust. 1 i 2.

2. Podstawą do obliczenia miesięcznego wynagrodzenia dziennego opiekuna jest dziennik obecności dziecka prowadzony przez opiekuna dziennego, zatwierdzony przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.


§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »