| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie ustanowienia obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie - Zdrój

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie – Zdrój
u c h w a l a

§ 1. Ustanowić obwody dla szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie – Zdrój:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. II Armii Wojska Polskiego w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Pszczyńska 125 – Załącznik Nr 1,

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Piastów 25 – Załącznik Nr 2,

3. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Leona Kruczkowskiego w Jastrzębiu-Zdroju, ul. T. Kościuszki 19 – Załącznik Nr 3,

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Mazurska 6 – Załącznik Nr 4,

5. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Śląska 6 – Załącznik Nr 5,

6. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Gustawa Morcinka w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wielkopolska 22 – Załącznik Nr 6,

7. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Zielona 2 a – Załącznik Nr 7,

8. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Szkolna 7 – Załącznik Nr 8,

9. Szkoła Podstawowa Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Edukacyjna 13 – Załącznik Nr 9,

10. Szkoła Podstawowa Nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Świerczewskiego 34 – Załącznik Nr 10,

11. Szkoła Podstawowa Nr 16 im. prof. Rudolfa Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Komuny Paryskiej 18 c – Załącznik Nr 11,

12. Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Jana Brzechwy w Jastrzębiu-Zdroju, ul. ks. E. Płonki 23 – Załącznik Nr 12,

13. Szkoła Podstawowa Nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju, Osiedle Tysiąclecia 9 c – Załącznik Nr 13,

14. Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Juliana Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 3 – Załącznik Nr 14,

15. Szkoła Podstawowa Nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. B. Czecha 19 a – Załącznik Nr 15,

16. Szkoła Podstawowa Nr 21 im. prof. Jana Miodka w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Równoległa 9 c – Załącznik Nr 16,

§ 2. Traci moc:

1. Uchwała Nr XX/429/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Pszczyńska 125,

2. Uchwała Nr XX/430/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Piastów 15,

3. Uchwała Nr XX/431/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Kościuszki 19,

4. Uchwała Nr XX/432/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Mazurska 6,

5. Uchwała Nr XX/433/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Śląska 6,

6. Uchwała Nr XX/434/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wielkopolska 22,

7. Uchwała Nr XX/435/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Zielona 2a

8. Uchwała Nr XX/436/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Edukacyjna 13,

9. Uchwała Nr XX/437/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Świerczewskiego 32,

10. Uchwała Nr XX/438/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Komuny Paryskiej 18 c,

11. Uchwała Nr XX/439/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. ks. E. Płonki 23,

12. Uchwała Nr XX/440/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju, Osiedle Tysiąclecia 9c,

13. Uchwała Nr XX/441/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 3,

14. Uchwała Nr XX/442/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju, B. Czecha 19 a,

§ 3. Dokonać zmiany uchwał:

1. W Uchwale Nr VI/96/99 Rady Miejskiej Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 12 w Jastrzębiu – Zdroju dokonać zmiany w taki sposób, że dotychczasowa treść § 2 otrzymuje brzmienie „Ustalić dla Szkoły obwód obejmujący następujące ulice: Jasna, Szkolna, Turystyczna”.

2. W Uchwale Nr XX/411/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej Nr 21 w Jastrzębiu – Zdroju dokonać zmiany w taki sposób, że dotychczasowa treść § 2 otrzymuje brzmienie „Obwód Szkoły obejmuje następujące ulice: Zbigniewa Herberta, Równoległa (od Nr 4 do Nr 24 oraz od Nr 9 do Nr 73), Ruchu Oporu, ks. Jana Twardowskiego, Gerarda Machera, Adolfa Wodeckiego”,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie – Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Tadeusz Sławik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 11 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik nr 12 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik nr 13 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik nr 14 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik nr 15 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik16.pdf

Załącznik nr 16 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »