| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie ustanowienia obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie - Zdrój

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie – Zdrój
u c h w a l a

§ 1. Ustanowić obwody dla szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie – Zdrój:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. II Armii Wojska Polskiego w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Pszczyńska 125 – Załącznik Nr 1,

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Piastów 25 – Załącznik Nr 2,

3. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Leona Kruczkowskiego w Jastrzębiu-Zdroju, ul. T. Kościuszki 19 – Załącznik Nr 3,

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Mazurska 6 – Załącznik Nr 4,

5. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Śląska 6 – Załącznik Nr 5,

6. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Gustawa Morcinka w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wielkopolska 22 – Załącznik Nr 6,

7. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Zielona 2 a – Załącznik Nr 7,

8. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Szkolna 7 – Załącznik Nr 8,

9. Szkoła Podstawowa Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Edukacyjna 13 – Załącznik Nr 9,

10. Szkoła Podstawowa Nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Świerczewskiego 34 – Załącznik Nr 10,

11. Szkoła Podstawowa Nr 16 im. prof. Rudolfa Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Komuny Paryskiej 18 c – Załącznik Nr 11,

12. Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Jana Brzechwy w Jastrzębiu-Zdroju, ul. ks. E. Płonki 23 – Załącznik Nr 12,

13. Szkoła Podstawowa Nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju, Osiedle Tysiąclecia 9 c – Załącznik Nr 13,

14. Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Juliana Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 3 – Załącznik Nr 14,

15. Szkoła Podstawowa Nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. B. Czecha 19 a – Załącznik Nr 15,

16. Szkoła Podstawowa Nr 21 im. prof. Jana Miodka w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Równoległa 9 c – Załącznik Nr 16,

§ 2. Traci moc:

1. Uchwała Nr XX/429/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Pszczyńska 125,

2. Uchwała Nr XX/430/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Piastów 15,

3. Uchwała Nr XX/431/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Kościuszki 19,

4. Uchwała Nr XX/432/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Mazurska 6,

5. Uchwała Nr XX/433/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Śląska 6,

6. Uchwała Nr XX/434/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wielkopolska 22,

7. Uchwała Nr XX/435/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Zielona 2a

8. Uchwała Nr XX/436/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Edukacyjna 13,

9. Uchwała Nr XX/437/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Świerczewskiego 32,

10. Uchwała Nr XX/438/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Komuny Paryskiej 18 c,

11. Uchwała Nr XX/439/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. ks. E. Płonki 23,

12. Uchwała Nr XX/440/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju, Osiedle Tysiąclecia 9c,

13. Uchwała Nr XX/441/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 3,

14. Uchwała Nr XX/442/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju, B. Czecha 19 a,

§ 3. Dokonać zmiany uchwał:

1. W Uchwale Nr VI/96/99 Rady Miejskiej Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 12 w Jastrzębiu – Zdroju dokonać zmiany w taki sposób, że dotychczasowa treść § 2 otrzymuje brzmienie „Ustalić dla Szkoły obwód obejmujący następujące ulice: Jasna, Szkolna, Turystyczna”.

2. W Uchwale Nr XX/411/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej Nr 21 w Jastrzębiu – Zdroju dokonać zmiany w taki sposób, że dotychczasowa treść § 2 otrzymuje brzmienie „Obwód Szkoły obejmuje następujące ulice: Zbigniewa Herberta, Równoległa (od Nr 4 do Nr 24 oraz od Nr 9 do Nr 73), Ruchu Oporu, ks. Jana Twardowskiego, Gerarda Machera, Adolfa Wodeckiego”,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie – Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Tadeusz Sławik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 11 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik nr 12 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik nr 13 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik nr 14 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik nr 15 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr II.18.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik16.pdf

Załącznik nr 16 do Uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »