| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/266/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 7 marca 2012r.

w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 1.

1. Niniejsza uchwała określa zasady wnoszenia wkładów pieniężnych lub niepieniężnych do spółek kapitałowych, cofania a także zbywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, w których Gmina Tarnowskie Góry jest udziałowcem albo akcjonariuszem.

2. Użyte w niniejszej uchwale określenie:

1) udziały - oznacza udziały i akcje stanowiące własność Gminy Tarnowskie Góry w spółkach kapitałowych,

2) spółka kapitałowa - oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Tarnowskie Góry posiada udziały albo akcje,

3) Miasto – oznacza Gminę Tarnowskie Góry.

§ 2.

1. Burmistrz Miasta wnosi do spółki kapitałowej, która realizuje cele użyteczności publicznej, każdorazowo po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach na objęcie i wniesienie:

1) wkład pieniężny w wysokości określonej na ten cel w budżecie Miasta lub

2) wkład niepieniężny (aport).

2. W zamian za wniesione wkłady pieniężne lub niepieniężne Miasto obejmuje udziały w spółkach kapitałowych.

3. Miasto może wnosić wkłady i obejmować udziały w spółkach istniejących, do których przystępuje, jak i w spółkach tworzonych przez Miasto, które realizują cele użyteczności publicznej.

4. Każdorazowe wniesienie wkładu niepieniężnego (aport) wymaga uprzedniego dokonania przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wyceny składnika mienia mającego być przedmiotem wkładu.

5. W przypadku gdy wartość wkładu przekracza wartość nominalną udziałów, pozostałą nadwyżkę wartości wkładu pieniężnego lub niepieniężnego przeznacza się na kapitał zapasowy spółki, przy czym wniesienie wkładu z przeznaczeniem jego części na kapitał zapasowy wymaga uprzedniego dokonania przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wyceny wartości przedsiębiorstwa spółki kapitałowej.

6. Decyzja o wniesieniu do spółki wkładów i objęciu udziałów następuje w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i nie uchybia formom szczególnym przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 3.

1. Burmistrz Miasta cofa udziały (umarza udziały) w spółkach kapitałowych każdorazowo po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.

2. Cofnięcie udziałów w spółkach kapitałowych przez Miasto następuje, jako umorzenie udziałów w spółkach kapitałowych na zasadach i w trybie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych. Przepis § 2 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 4.

1. Zbycia udziałów w spółkach kapitałowych dokonuje Burmistrz Miasta, każdorazowo po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.

2. Zbycie udziałów następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Przepis § 2 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław KOWOLIK

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Konik

Współwłaściciel Recrutamos, Konsultant projektów Direct Search/Executive Search

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »