| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/266/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 7 marca 2012r.

w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 1.

1. Niniejsza uchwała określa zasady wnoszenia wkładów pieniężnych lub niepieniężnych do spółek kapitałowych, cofania a także zbywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, w których Gmina Tarnowskie Góry jest udziałowcem albo akcjonariuszem.

2. Użyte w niniejszej uchwale określenie:

1) udziały - oznacza udziały i akcje stanowiące własność Gminy Tarnowskie Góry w spółkach kapitałowych,

2) spółka kapitałowa - oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Tarnowskie Góry posiada udziały albo akcje,

3) Miasto – oznacza Gminę Tarnowskie Góry.

§ 2.

1. Burmistrz Miasta wnosi do spółki kapitałowej, która realizuje cele użyteczności publicznej, każdorazowo po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach na objęcie i wniesienie:

1) wkład pieniężny w wysokości określonej na ten cel w budżecie Miasta lub

2) wkład niepieniężny (aport).

2. W zamian za wniesione wkłady pieniężne lub niepieniężne Miasto obejmuje udziały w spółkach kapitałowych.

3. Miasto może wnosić wkłady i obejmować udziały w spółkach istniejących, do których przystępuje, jak i w spółkach tworzonych przez Miasto, które realizują cele użyteczności publicznej.

4. Każdorazowe wniesienie wkładu niepieniężnego (aport) wymaga uprzedniego dokonania przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wyceny składnika mienia mającego być przedmiotem wkładu.

5. W przypadku gdy wartość wkładu przekracza wartość nominalną udziałów, pozostałą nadwyżkę wartości wkładu pieniężnego lub niepieniężnego przeznacza się na kapitał zapasowy spółki, przy czym wniesienie wkładu z przeznaczeniem jego części na kapitał zapasowy wymaga uprzedniego dokonania przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wyceny wartości przedsiębiorstwa spółki kapitałowej.

6. Decyzja o wniesieniu do spółki wkładów i objęciu udziałów następuje w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i nie uchybia formom szczególnym przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 3.

1. Burmistrz Miasta cofa udziały (umarza udziały) w spółkach kapitałowych każdorazowo po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.

2. Cofnięcie udziałów w spółkach kapitałowych przez Miasto następuje, jako umorzenie udziałów w spółkach kapitałowych na zasadach i w trybie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych. Przepis § 2 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 4.

1. Zbycia udziałów w spółkach kapitałowych dokonuje Burmistrz Miasta, każdorazowo po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.

2. Zbycie udziałów następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Przepis § 2 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław KOWOLIK

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »