| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/94/12 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 16 lutego 2012r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 1   i art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4, w   związku   z art. 90 ust. 3   i ust. 3c-3g ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i   Finansów  

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego  
uchwala:  

§   1.  

W uchwale nr XIV/71/11 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z   dnia 17 listopada 2011 r. w   sprawie ustalenia trybu udzielania i   rozliczania dotacji z   budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego dla niepublicznych szkół o   uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i   zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:  

1)   W § 1   skreśla się pkt 5.  

2)   W § 2  

a)   pkt 5   i pkt 6   otrzymują brzmienie:  

5.   Podstawą obliczenia miesięcznej dotacji jest liczba uczniów wykazanych w   informacji,  
o której mowa w   § 3   ust. 2   oraz miesięczna wysokość dotacji na jednego ucznia.  

6.   Wysokość dotacji na jednego ucznia szkoły w   danym roku budżetowym, po uchwaleniu przez Radę Powiatu uchwały budżetowej, oblicza Zarząd Powiatu z   uwzględnieniem zapisów ust. 1. ,

b)   skreśla się pkt 7   i pkt 8.  

3)   § 3   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

1.   Dotacja przekazywana jest w   12 częściach w   terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na wskazany rachunek bankowy szkoły. ;

4)   W § 5   ust. 1   skreśla się pkt 1   i pkt 2.  

5)   W załączniku nr 2   do uchwały skreśla się pkt 2.  

6)   W załączniku nr 3   do uchwały zmienia się treść pkt 1, który otrzymuje brzmienie:  

1.   Liczba uczniów, wg której została wyliczona dotacja w   poszczególnych miesiącach. .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Berger

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »