| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 148/XI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 42 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 roku o   działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654 z   późn. zm.) w   związku z   Uchwałą nr 56/2011 Rady Społecznej SP ZOZ w   Lublińcu z   dnia 16 grudnia 2011 roku w   sprawie: zmian w   Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z   siedzibą w   Lublińcu, przy ulicy Sobieskiego 9   Rada Powiatu w   Lublińcu   uchwala, co następuje:  

§   1.  

Zatwierdza się zmiany –   w formie Aneksu nr 7     do Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z   siedzibą w   Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9   – uchwalone uchwałą nr 56/2011 Rady Społecznej SP ZOZ w   Lublińcu z   dnia 16 grudnia 2011 w   sprawie: zmian w   Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z   siedzibą w   Lublińcu, przy ulicy Sobieskiego 9   – w   brzmieniu ustalonym w   załączniku do uchwały nr 56/2011 Rady Społecznej SP ZOZ w   Lublińcu z   dnia 16 grudnia 2011 roku – stanowiącym Załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Lublińcu.  

§   3.  

    Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Lidia   Kucharczyk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 148/XI/2012    
Rady Powiatu w   Lublińcu    
z dnia 25 stycznia 2012 r.  
 

Aneks  nr 7  

do Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z   siedzibą w   Lublińcu  
przy ul. Sobieskiego 9  

§ 1  

W Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z   siedzibą w   Lublińcu  
przy ul. Sobieskiego 9   wprowadza się następujące zmiany:  

1. Uchyla się w   całości dotychczasową treść § 4.  

2. Wprowadza się § 4   w brzmieniu:  

"   §   4  

1. Misja szpitala brzmi: Dobro pacjenta najważniejszym celem naszego działania.  

2. Celem Zespołu jest udzielenie stacjonarnych, ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, świadczeń z   zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pomoc doraźna.  

3. Zapewnienie kadrze lekarskiej i   pielęgniarskiej możliwości szkoleń wewnętrznych."  

3. w   § 13 punkcie 2   litera i) wykreśla się zapis   "Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9"  

4. w   § 13 punkcie 2   litera j) wykreśla się zapis   "Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9"  

§ 2  

Pozostała treść Statutu nie ulega zmianie.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »