| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/177/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18ust. 2   pkt 15ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) iart. 19c ust.1 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz.1536 z   późn. zm.) -   Rada Miejska  

p o   s t a   n a   w i   a :  

§   1.   Uchwalić tryb i   szczegółowe kryteria oceny wniosków o   realizację zadania publicznego w   ramach inicjatywy lokalnej, przy czym:  

1)   tryb i   szczegółowe kryteria oceny wniosków o   realizację zadania publicznego z   zakresu: działalności charytatywnej, promocji i   organizacji wolontariatu, podtrzymywania i   upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i   kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i   etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i   dziedzictwa narodowego, edukacji, oświaty i   wychowania, działalności w   sferze kultury fizycznej, działalności w   sferze turystyki, ochrony przyrody, w   tym zieleni w   miastachi wsiach, porządku i   bezpieczeństwa publicznego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i   społeczności lokalnych nie obejmującej zadań o   charakterze inwestycyjnym lub remontowym, określa załącznik nr 1   do uchwały,  

2)   tryb i   szczegółowe kryteria oceny wniosków o   realizację zadania publicznego z   zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i   społeczności lokalnych obejmującej budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność gminy Cieszyn określa załącznik nr 2   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna  


mgr   Bolesław   Zemła

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/177/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/177/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »