| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/183/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/11 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2, ust. 9   lit. a   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 68 ust. 1   pkt 7   i ust. 1b ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 102, poz. 651 z   późn. zm.),  

Rada Miejska Cieszyna postanawia:  

§   1.   Dokonać zmiany uchwały nr VI/38/11 Rady Miejskiej Cieszyna z   dnia 10 marca 2011 r. w   sprawie warunków udzielania bonifikat i   wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, w   ten sposób, że:  

1.   § 1   ust. 1   pkt 2   lit. b otrzymuje brzmienie:  

w wysokości 1% za każde pełne 3   lata najmu na podstawie obowiązującej umowy na czas nieoznaczony nie więcej niż 15%, z   zastrzeżeniem, iż do okresu trwania najmu wlicza się czas trwania najmu poprzednio wynajmowanego komunalnego lokalu mieszkalnego, jeżeli nie było przerwy pomiędzy zawieranymi umowami. Do tego okresu wlicza się okresy umów zawartych przez poprzedników prawnych, jeżeli najemca wstąpił w   umowę najmu na mocy przepisów ustawowych. Zmiana powierzchni lokalu pozostaje bez wpływu na wysokość uprawnienia do bonifikaty.. .

2.   § 1   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

Określić wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych przez Gminę Cieszyn, które będą stosowane w   formie jednej stawki bonifikaty zamiast bonifikat określonych w   ust. 1   na rzecz najemców lub ich następców prawnych, którzy zrzekną się roszczeń z   tytułu poniesionych nakładów i   spełniają jeden z   następujących warunków:  

1)   uzyskali lokal mieszkalny w   wyniku adaptacji poddasza na samodzielny lokal mieszkalny na podstawie umowy lub porozumienia z   Gminą Cieszyn lub jej jednostką organizacyjną, w   wysokości 90% wartości rynkowej lokalu mieszkalnego,  

2)   powiększyli lokal mieszkalny w   wyniku adaptacji poddasza na podstawie umowy lub porozumienia z   Gminą Cieszyn lub jej jednostką organizacyjną, w   wysokości odpowiadającej stawce bonifikaty ustalonej dla lokalu mieszkalnego, do którego zostało dołączone zaadaptowane poddasze,  

3)   wykonali remont lokalu mieszkalnego własnym staraniem i   na własny koszt zgodnie z   procedurą dotyczącą kwalifikowania osób do umowy najmu lokali mieszkalnych wymagających remontu lub wykonali remont lokalu, do którego prawo uzyskali w   wyniku przetargu na najem lokalu na czynsz wolny, a   jednym z   warunków przetargu było wykonanie remontu, w   wysokości 80% wartości rynkowej lokalu mieszkalnego.. .

3.   w § 1   dodaje się ust. 3   o treści:  

Określić wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych przez Gminę Cieszyn w   budynkach przekazanych Gminie w   trybie ustawy z   dnia 12 października 1994 r. o   zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. z   1994 r. Nr 119, poz. 567 z   późn. zm.) w   wysokości 80% wartości rynkowej lokalu mieszkalnego.. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna  


mgr   Bolesław   Zemła

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »