| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/88/12 Rady Gminy Marklowice

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. z   2001r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. z   2005 r., Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (tj. z   2007 r. Dz. U. Nr 68, poz. 449 z   późn. zm.) oraz § 2, 3   i 4   rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 30 grudnia 2005 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z   2006 r., Nr 5, poz. 33),  

uchwala się, co następuje:  

§   1.  

Określa się wymagania jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych. Przedsiębiorca zobowiązany jest:  

1)   posiadać pojazdy asenizacyjne służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych; pojazdy powinny być poddawane zabiegom sanitarnym i   porządkowym,  

2)   posiadać bazę transportową; baza transportowa powinna być utrzymywana w   odpowiednim stanie sanitarnym i   porządkowym,  

3)   oznakować w   sposób trwały i   widoczny nazwą firmy pojazdy asenizacyjne.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


inż.   Andrzej   Brychcy

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »