| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/88/12 Rady Gminy Marklowice

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. z   2001r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. z   2005 r., Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (tj. z   2007 r. Dz. U. Nr 68, poz. 449 z   późn. zm.) oraz § 2, 3   i 4   rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 30 grudnia 2005 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z   2006 r., Nr 5, poz. 33),  

uchwala się, co następuje:  

§   1.  

Określa się wymagania jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych. Przedsiębiorca zobowiązany jest:  

1)   posiadać pojazdy asenizacyjne służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych; pojazdy powinny być poddawane zabiegom sanitarnym i   porządkowym,  

2)   posiadać bazę transportową; baza transportowa powinna być utrzymywana w   odpowiednim stanie sanitarnym i   porządkowym,  

3)   oznakować w   sposób trwały i   widoczny nazwą firmy pojazdy asenizacyjne.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


inż.   Andrzej   Brychcy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »