| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/108/11 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 9 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XV/96/11 Rady Gminy Koszarawa z dnia 21 listopada 2011r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości: od budynków, budowli i gruntów na 2012r. oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku w 2012r


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. / oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych/t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm/ oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. ( MP z dnia 25.10.2011r. nr 95 poz. 961 ) na wniosek Wójta Gminy Koszarawa
Rada Gminy Koszarawa Uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr XV/96/11 Rady Gminy Koszarawa z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości: od budynków, budowli i gruntów na 2012r. oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku w 2012r. zmienia się zapis §1 ust. 7, który otrzymuje następujące brzmienie: „ Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych , w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,40 zł od 1m2 pow. użytkowej rocznie.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nr XV/96/11 Rady Gminy Koszarawa z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości: od budynków, budowli i gruntów na 2012r. oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku w 2012r. pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Czesław Majdak
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Controlling i Zarządzanie

Controlling i Zarządzanie to fachowy magazyn kierowany do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »