| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/177/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pawłowice z dnia 25 lutego 2005r. nr XXIII/330/2005 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6,art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.96 ust. 2   i 4   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z   2009r. Nr 175, poz.1362 z   późn,zm. ), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej  

Rada Gminy Pawłowice  
uchwala :  

§   1.   W uchwale Rady Gminy Pawłowice z   dnia 25 lutego 2005r. nr XXIII/330/2005 w   sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z   pomocy społecznej w   zakresie zadań własnych gminy wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 1   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

§   1.   § 1  

2.   Obowiązek zwrotu wydatków za świadczenia z   pomocy społecznej w   zakresie zadań własnych  

gminy dotyczy :  

1)   pomocy rzeczowej,  

2)   zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie,  

3)   zasiłków okresowych i   zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu. ;

2)   W § 1   ust.4 wyrazy „pkt. 3” zastępuje się wyrazami „ust. 3”.  

§   2.   Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy  

                                                       

                                                                                                                mgr Franciszek Dziendziel  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Napolski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »