| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/198/2012 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu

Na podstawie art.13 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr13, poz.123 z późn. zm.), art. 11 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm) oraz art.7 ust.1 pkt 9, art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudziniec uchwala:

§ 1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/48/03 Rady Gminy Rudziniec z dnia 7 kwietnia 2003 r., w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu (Dz.U. Woj. Śl. Nr 48, poz. 1463 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1. Dotychczasowa treść § 4 otrzymuje numerację ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Nadzór nad Biblioteką w zakresie spraw nie wymienionych w ust. 1 sprawuje Wójt Gminy Rudziniec”.

2. § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17 Źródłami finansowania Biblioteki są: uzyskane przychody z prowadzonej działalności, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz przychody z innych źródeł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec i Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Józef Krzemień

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »