| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/199/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

Na podstawie art 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240z późn.zm.) w związku z art. 110 ust 1 i art. 112 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej(tekst jednolity: Dz.U. z 2009r, nr 175, poz 1362 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010, Nr 234, poz 1536 z późn.zm.

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały

§ 2. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach: Nr XXVIII/224/2004 z dnia 15 grudnia 2004r w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, Nr XV/115/07 z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2004 z dnia 15 grudnia 2004r w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, Nr XIX/169/08 z dnia 28 maja 2008r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2004 z dnia 15 grudnia 2004r w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, Nr XLVI/324/09 z dnia 9 grudnia 2009r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2004 z dnia 15 grudnia 2004r w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, Nr LIII/390/10 z dnia 16.06.2010w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2004 z dnia 15 grudnia 2004r w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, Nr II/4/10 z dnia 13 grudnia 2010r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2004 z dnia 15 grudnia 2004r w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego

Załącznik do Uchwały Nr XVI/199/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »