| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/199/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

Na podstawie art 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240z późn.zm.) w związku z art. 110 ust 1 i art. 112 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej(tekst jednolity: Dz.U. z 2009r, nr 175, poz 1362 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010, Nr 234, poz 1536 z późn.zm.

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały

§ 2. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach: Nr XXVIII/224/2004 z dnia 15 grudnia 2004r w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, Nr XV/115/07 z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2004 z dnia 15 grudnia 2004r w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, Nr XIX/169/08 z dnia 28 maja 2008r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2004 z dnia 15 grudnia 2004r w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, Nr XLVI/324/09 z dnia 9 grudnia 2009r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2004 z dnia 15 grudnia 2004r w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, Nr LIII/390/10 z dnia 16.06.2010w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2004 z dnia 15 grudnia 2004r w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, Nr II/4/10 z dnia 13 grudnia 2010r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2004 z dnia 15 grudnia 2004r w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego

Załącznik do Uchwały Nr XVI/199/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »