| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 104/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 8 lutego 2012r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 08 marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  
i art.110 ust 1   ustawy z   dnia12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (Dz.U. z   2009r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/56/90 Rady Gminy w   Kłomnicach z   dnia 14 marca 1990r w   sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

Rada Gminy Kłomnice  
uchwala, co następuje :  

§   1.   W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Kłomnicach stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 135/XV/04 z   dnia 03 czerwca 2004 roku w   sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Kłomnicach, zmienionym uchwałami Rady Gminy Kłomnice Nr 138/XX/08 z   dnia 10 października 2008 roku oraz Nr 274/XXXVIII/2010 z   dnia 30 czerwca 2010 roku, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w   § 1   ust. 2   Statutu pkt 6   otrzymuje brzmienie:  

6/ ustawy z   dnia 09 czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodzin i   systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887), ;

2)   w   § 1   Statutu pkt 7   otrzymuje brzmienie:  

7/ ustawy z   dnia 07 września 1991 roku o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), ;

3)   w   § 1   ust. 2   Statutu dotychczasowe punkty 6   i 7   otrzymują odpowiednio oznaczenie 8   i 9,  

4)   w   § 5   ust. 2   Statutu dodaje się pkt. 9   - 13 w   brzmieniu :  

9)   wspieranie rodzin przeżywających trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  

10)   opracowanie i   realizacja gminnych programów wspierania rodzin,  

11)   prowadzenie postępowań w   sprawach z   zakresu wspierania rodzin oraz wydawania w   tych sprawach decyzji administracyjnych,  

12)   sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z   zakresu wspierania rodzin,  

13)   prowadzenie spraw z   zakresu pomocy finansowej dla uczniów. .

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice  


mgr inż.   Jarosław   Łapeta

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »