| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 120/XVII/2012 Rady Gminy Niegowa

z dnia 1 marca 2012r.

w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie

Na podstawie art. 9, art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h, art. 40 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) w   związku z   art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz.U. z   2009 r. Nr 175 poz. 1362 z   późn. zm.) i   art. 190 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 09 czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 149, poz. 887) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz.U. z   2011 r. Nr 197 poz.1172 z   poźn. zm. ) Rada Gminy Niegowa uchwala co następuje:  

§   1.   W § 2   Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Niegowie dopisuje się pkt 11 w   brzmieniu:  

11.   Ustawy z     dnia 09 czerwca 2011 r. o     wspieraniu rodziny i     systemie  pieczy  zastępczej  
oraz w   § 3   ust. 3   pkt 1   dopisuje się podpunkt p) w   brzmieniu:  

p)   wspieranie rodziny przeżywającej trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych  

§   2.   Pozostałe zapisy statutu pozostają bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »