| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 120/XVII/2012 Rady Gminy Niegowa

z dnia 1 marca 2012r.

w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie

Na podstawie art. 9, art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h, art. 40 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) w   związku z   art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz.U. z   2009 r. Nr 175 poz. 1362 z   późn. zm.) i   art. 190 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 09 czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 149, poz. 887) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz.U. z   2011 r. Nr 197 poz.1172 z   poźn. zm. ) Rada Gminy Niegowa uchwala co następuje:  

§   1.   W § 2   Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Niegowie dopisuje się pkt 11 w   brzmieniu:  

11.   Ustawy z     dnia 09 czerwca 2011 r. o     wspieraniu rodziny i     systemie  pieczy  zastępczej  
oraz w   § 3   ust. 3   pkt 1   dopisuje się podpunkt p) w   brzmieniu:  

p)   wspieranie rodziny przeżywającej trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych  

§   2.   Pozostałe zapisy statutu pozostają bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »