| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/127/2012 Rady Gminy Ciasna

z dnia 15 marca 2012r.

w sprawie uchylenia uchwały nr LII/350/2010 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 28.10.2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciasnej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9, lit. h, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z   2001 r., Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (j. t. z   2009 r., Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie uchwały Rady Gminy Ciasna Nr LII/358/2010 z   dnia 28 października 2010 roku w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie projektów prawa miejscowego gminy Ciasna w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z   2010 r., Nr 261, poz. 4149),  

Rada Gminy w   Ciasnej  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

Traci moc Uchwała nr LII/350/2010 Rady Gminy w   Ciasnej z   dnia 28.10.2010 roku w   sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Ciasnej.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna  


Zuzanna   Geilke

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »