| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/174/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 1 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały o trybie udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez inne podmioty

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001, Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4   i art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Kuźni Raciborskiej  
Uchwala  

§   1.  

Zmienić uchwałę nr XLIV/403/2009 Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej z   dnia 26 listopada 2009 r.w   sprawie trybu udzielania i   rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i   trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli i   niepublicznych szkół o   uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez inne podmioty (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 19, poz. 306 z   dnia 8.02.2010 r.) w   ten sposób, że § 4   ust. 1   otrzymuje następujące brzmienie: „1. Dla niepublicznej szkoły podstawowej z   uprawnieniami szkoły publicznej przysługuje dotacja z   budżetu Gminy na każdego ucznia w   wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kuźnia Raciborska”.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie w   pierwszym dniu miesiąca następującego po dniu miesiąca, w   którym upłynie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Manfred   Wrona

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

LexOmni.pl

usługi prawne on line

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »