| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/133/2012 Rady Gminy Tworóg

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie zmian w Uchwale nr XX/239/2004 Rady Gminy Tworóg z dnia 14 października 2004 r. dotycząca określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum, szkołach podstawowych, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tworóg, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad i rozmiaru zniżek, o których mowa w art.42 ust.6 ustawy Karta Nauczyciela

Na podstawieart.18 ust.2 pkt 15ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142/2001, poz.1591 z   późn.zm) art.42 ust.6 i   7 pkt 2   i 3   w związku art.91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj.z 2006 r. Dz.U. Nr 97, poz. 674 późn.zm.),  

RADA GMINY W   TWOROGU  
uchwala  

§ 1.  

1.   Dokonać zmian w   § 3   pkt.1 w   tabeli dotyczącej stanowisk kierowniczych tygodniowego wymiaru godzin, a   mianowicie: a/ w   lp.2 Wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum (zespołu) o   liczbie: * 12 – 16 oddziałów   z 9   godzin na 10 godzin   b/ w   lp.3 Kierownik świetlicy szkolnej tygodniowy wymiar   godzin 18 na 22 godziny.  

2.   Nowe zapisy w   formie tabelarycznej.  

 

L.P.  

STANOWISKO KIEROWNICZE  

Tygodniowy wymiar godzin  

1  

Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum,(zespołu) liczącej:  
* Do 6   oddziałów  
* 7   – 8   oddziałów  
* 9   – 16 oddziałów  
* 17 i   więcej  


10  
8  
5  
3  

2  

Wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum (zespołu) o   liczbie:  
* 12 – 16 oddziałów  
* 17 i   więcej  


10  
7  

3  

Kierownik świetlicy szkolnej  

22  

4  

Dyrektor przedszkola czynnego 5   godzin dziennie liczącego:  
* 1   oddział  

20  

5  

Dyrektor przedszkola czynnego powyżej 5   godzin dziennie liczącego:  
* 1   oddział  
* 2   oddziały  
* 3   oddziały  
* 4   – 5   oddziałów  
* 6   – 7   oddziałów  


18  
15  
10  
8  
6  

3.   Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.  

§ 2.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą od dnia 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg  


Maria   Łukoszek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »