| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/154/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 15 marca 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu, rodzajów i wysokości nagród sportowych przyznawanych dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art.18 ust 2   pkt 15 i   art.40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.) oraz art. 31 ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. z   2010 r. Nr 127, poz. 857 z   późn.zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznej   Rada Miasta i   Gminy w   Pilicy  

uchwala:  

§   1  

1.   Ustanowić nagrody sportowe Burmistrza Miasta i   Gminy Pilica dla zawodników i   trenerów reprezentujących gminne kluby i   stowarzyszenia sportowe za wysokie wyniki sportowe w   międzynarodowym i   krajowym współzawodnictwie sportowym.  

2.   Przyjąć zasady i   tryb przyznawania nagród sportowych, określone w   Regulaminie stanowiącym załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Pilica.  

§   3  

Traci moc Uchwała Nr XVIII/144/2012 Rady Miasta i   Gminy w   Pilicy z   dnia 31 stycznia 2012 r. w   sprawie szczegółowych zasad, trybu, rodzajów i   wysokości nagród sportowych przyznawanych dla zawodników i   trenerów za wysokie wyniki sportowe w   międzynarodowym i   krajowym współzawodnictwie sportowym.  

§   4  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy  


Jan   Pająk

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 15 marca 2012 r.

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD, TRYBU, RODZAJÓW I   WYSOKOŚCI NAGRÓD SPORTOWYCH PRZYZNAWANYCH DLA ZAWODNIKÓW I   TRENERÓW ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE W   MIĘDZYNARODOWYM I   KRAJOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM  

1)   Nagroda jest wyrazem uznania i   jednorazową gratyfikacją zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie.  

2)   Nagrody przyznaje Burmistrz Miasta i   Gminy Pilica.  

3)   Nagrody przyznawane są zawodnikom i   trenerom – mieszkańcom gminy, reprezentujących gminne kluby sportowe.  

4)   Burmistrz może przyznać nagrodę zawodnikowi lub trenerowi mieszkańcowi gminy Pilica, reprezentującego barwy klubu sportowego mającego siedzibę poza gminą.  

5)   Zawodnicy i   trenerzy mogą otrzymać w   danym roku tylko jedną nagrodę za poprzedni rok kalendarzowy.  

6)   Nagrodę może wnioskować osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych lub klub sportowy, instytucja i   organizacja społeczna statutowo działająca w   sferze kultury fizycznej.  

7)   Liczbę i   wysokość nagród ustala Burmistrz w   ramach środków określonych w   budżecie gminy.  

8)   Wysokość przyznawanych nagród określona jest w   załączniku do regulaminu.  

9)   Nagroda w   indywidualnych dyscyplinach nie olimpijskich może być przyznana do wysokości 1/3 wysokości określonej w   tabeli.  

10)   Nagroda za zajęcie I-III miejsca w   finałach wojewódzkich organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy Katowice w   dyscyplinach olimpijskich może być przyznana do wysokości 1/2 wysokości określonej w   tabeli.  

11)   W przypadku dyscyplin zespołowych dopuszcza się zróżnicowanie wysokości nagród. Wysokości proponuje wnioskodawca.  

12)   W przypadku, gdy zawodnik niepełnoletni otrzyma nagrodę i   nie posiada osobistego konta bankowego, nagroda może być przekazana na konto jego rodziców lub opiekunów prawnych.  

13)   Formularz wniosku o   przyznanie nagrody określony zostanie w   drodze zarządzenia Burmistrza.  

14)   Wnioski należy składać w   sekretariacie Urzędu Miasta i   Gminy Pilica w   terminie do dnia 1   maja za poprzedni rok kalendarzowy.  

15)   W razie uchybień formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w   terminie 7   dni. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

16)   Wnioski o   przyznanie nagród podlegają zaopiniowaniu przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i   Gminy.  

17)   Na podstawie opinii komisji Burmistrz podejmuje decyzję o   przyznaniu nagrody.  

18)   O decyzji Burmistrza w   sprawie nagrody beneficjent powiadamiany jest pisemnie.  

19)   Od podjętego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.  

20)   Informacje o   przyznaniu nagród podaje się do wiadomości publicznej (BIP, tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i   Gminy).  

21)   Złożony wniosek nie podlega zwrotowi.  

22)   Nagrody przyznane wręczane będą w   terminie wyznaczonym przez Burmistrza.  

23)   Przepisy regulaminu w   zakresie możliwości ubiegania się o   przyznanie nagrody nie stanowią podstawy do roszczeń zawodników i   trenerów, ani zobowiązań organów gminy Pilica do przyznania nagród tym osobom.  


Załącznik do Regulaminu  

Wysokość nagród sportowych dla zawodników  

 

Zajęte miejsce i   ranga imprezy  

Senior  

Junior  

Kadet  

Młodzik  

Udział w   imprezie  

Mistrz olimpijski  

10   000  

0  

0  

0  

3000  

W-ce mistrz olimpijski  

7   000  

0  

0  

0  

II w-ce mistrz olimpijski  

5   000  

0  

0  

0  

Mistrz świata  

8   000  

5   000  

4   000  

3   000  

senior 2000,  
junior -1500,  
kadet - 1200,  
młodzik - 1000  

W-ce mistrz świata  

6   000  

4   000  

3   000  

2   500  

II w-ce mistrz świata  

5   000  

3   000  

2   000  

1   800  

Mistrz Europy  

6   000  

3   000  

1   800  

1   600  

W-ce mistrz Europy  

4   000  

2   000  

1   750  

1   500  

II w-ce mistrz Europy  

3   000  

1   750  

1   500  

1   400  

Mistrz Polski(puchar Polski)  

2   000  

1   750  

1   400  

1   300  

senior 1000,  
junior -950,  
kadet - 900 młodzik - 850  

W-ce mistrz Polski(puchar Polski)  

1   750  

1   500  

1   300  

1   100  

II w-ce mistrz Polski(puchar Polski)  

1   500  

1   400  

1   200  

1   000  

Mistrz Śląska  

1   400  

1   300  

1   750  

1   250  

senior 850,  
junior -700,  
kadet - 500 młodzik - 250  

W-ce mistrz Śląska  

1   200  

1   100  

1   000  

850  

II W-ce mistrz Śląska  

1   000  

900  

850  

800  

Wysokość nagród sportowych dla trenerów  

 

Osiągnięcia zawodnika/zespołu prowadzonego przez trenera  

Trener seniorów  

Trener juniorów  

Trener kadetów  

Trener młodzików  

Udział w   imprezie  

Mistrz olimpijski  

10   000  

0  

0  

0  

3000  

W-ce mistrz olimpijski  

7   000  

0  

0  

0  

II w-ce mistrz olimpijski  

5   000  

0  

0  

0  

Mistrz świata  

8   000  

5   000  

4   000  

3   000  

senior 2000,  
junior -1500,  
kadet - 1200, młodzik - 1000  

W-ce mistrz świata  

6   000  

4   000  

3   000  

2   500  

II w-ce mistrz świata  

5   000  

3   000  

2   000  

1   800  

Mistrz Europy  

6   000  

3   000  

1   800  

1   600  

W-ce mistrz Europy  

4   000  

2   000  

1   750  

1   500  

II w-ce mistrz Europy  

3   000  

1   750  

1   500  

1   400  

Mistrz Polski(puchar Polski)  

2   000  

1   750  

1   400  

1   300  

senior 1000,  
junior -950,  
kadet - 900 młodzik - 850  

W-ce mistrz Polski(puchar Polski)  

1   750  

1   500  

1   300  

1   100  

II w-ce mistrz Polski(puchar Polski)  

1   500  

1   400  

1   200  

1   000  

Mistrz Śląska  

1   400  

1   300  

1   750  

1   250  

senior 850,  
junior -700,  
kadet - 500 młodzik - 250  

W-ce mistrz Śląska  

1   200  

1   100  

1   000  

850  

II W-ce mistrz Śląska  

1   000  

900  

850  

800  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »