| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/147/2012 Rady Gminy Czernichów

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku

Na podstawie art.5 ust.2, art.6, ust. 2   Ustawy z   dnia 29 grudnia 2005r. o   ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z   późniejszymi zmianami) art. 7   ust. 1   pkt 6, art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Gminy Czernichów uchwala co następuje:  

§ 1.  

Obowiązek odpłatności za pomoc w   formie posiłku dla osób określonych w   art.3 pkt.1 ustawy z   dnia 29 grudnia 2005r. o   ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z   późniejszymi zmianami) spoczywa na świadczeniobiorcy, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w   rodzinie przekracza 175% kryterium dochodowego określonego w   art.8. ust.1ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. Nr 175, poz 1362 z   późniejszymi .zmianami.)  

§ 2.  

Zasady odpłatności, o   których mowa w   §1 określa tabela stanowiąca załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Wojewody Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Badan

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/147/2012    
Rady Gminy Czernichów   z dnia 27 lutego 2012 r.  
 

Tabela określająca zasady odpłatności ponoszonych przez świadczeniobiorców,  za pomoc w   formie posiłku.  

 


Uprawnieni  
 

% dochodu w   stosunku do kryterium dochodowego  
określonego w   art.8. ust.1ustawy o   pomocy społecznej  

% odpłatności świadczeniobiorcy do kosztów posiłku  

Dzieci do 7   roku życia oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej  


od 150,01% do 175,00%  
 

bezpłatnie  


od 175,01% do 225%  
 

25%  


od 225,01% do 250%  
 

50%  


powyżej 250%  
 

100%  

Osoby i   rodziny o   których mowa w   art.7 ustawy o   pomocy społecznej  


od 150,01% do 175,00%  
 

bezpłatnie  


od 175,01% do 200%  
 

50%  


od 200,01% do 225%  
 

65%  


od 225,01% do 250%  
 

80%  


powyżej 250%  
 

100%  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »