| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/350/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga i psychologa zatrudnionych w placówce opiekuńczo - wychowawczej - Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. nr 142 poz. 1591, z   późn. zm.), oraz art. 42 ust. 7   pkt 3   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006 r. nr 97, poz. 674 z   późn. zm.) w   związku z   art. 237 ust. 1   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011 r. nr 149, poz. 887 z   późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i   Spraw Społecznych,  

Rada Miasta Tychy uchwala:  

§   1  

Wprowadza się z   dniem 01 kwietnia 2012 r. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla pedagoga, psychologa zatrudnionych w   placówce opiekuńczo – wychowawczej – Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w   Tychach.  

 

1.  

Pedagog  

26 godzin zajęć  

2.  

Psycholog  

26 godzin zajęć  

§   2  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.  

§   3  

Traci moc Uchwała nr 0150/XXII/470/08 Rady Miasta Tychy z   dnia 28 sierpnia 2008 r. w   sprawie w   sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga i   psychologa zatrudnionych w   placówce opiekuńczo – wychowawczej - Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w   Tychach.  

§   4  

Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tychy  


mgr   Zygmunt   Marczuk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »