| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/196/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) w   związku z   art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2005 r. nr 236 poz. 2008  
z późniejszymi zmianami)  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

Określić wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sięo uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a   także grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.  

§   3.  

Uchyla uchwałę Nr XIV/147/2011 Rady Miasta Ustroń z   dnia 30 listopada 2011 r.w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sięo uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a   także grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 


Załącznik do Uchwały Nr XVII/196/2012    
Rady Miasta Ustroń    
z dnia 28 lutego 2012 r.  
 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegających się  
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a   także grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części  

1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełnić następujące wymagania:  

1)   posiadać specjalistyczne, atestowane urządzenia i   środki przeznaczone do humanitarnego wyłapywania bezdomnych zwierząt  

2)   dysponować sprawnym technicznie pojazdem specjalistycznym do przewozu wyłapywanych zwierząt i   prowadzenia działalności w   zakresie ochrony zwierząt, zapewniający ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych  

3)   posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na bazę techniczną wyposażoną w   miejsca postojowe  

5)   zapewnić opiekę weterynaryjną  

6)   posiadać odpowiednio przeszkolonych pracowników obsługujących sprzęt i   urządzenia do wyłapywania, obezwładniania i   transportu zwierząt  

7)   posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o   gotowości do odbioru zwierząt wyłapywanych, z   przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt  

8)   posiadać pomieszczenie do tymczasowego przetrzymywania wyłapywanych zwierząt na okres zanim zostaną dostarczone do schroniska.  

2.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, powinien spełnić następujące wymagania:  

1)   posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wraz z   obiektami i   urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, zgodnie z   aktualnie obowiązującymi przepisami w   tym zakresie  

2)   zapewnić nadzór i   opiekę weterynaryjną  

3)   posiadać odpowiednio przeszkolonych pracowników obsługujących schronisko.  

3.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  
w zakresie prowadzenia grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części, powinien spełnić następujące wymagania:  

1)   posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wraz z   obiektami i   urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, zgodnie z   aktualnie obowiązującymi przepisami w   tym zakresie  

3)   dysponować pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i   ich części  

4)   posiadać chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych i   ich części  

5)   posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i   ich części  

6)   posiadać urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych i   ich części  

7)   posiadać przeszkolonych pracowników obsługujących grzebowisko lub spalarnię zwłok zwierzęcych i   ich części  

8)   zapewnić nadzór weterynaryjny.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »