| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.1.2012 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 20 marca 2012r.

w przedmiocie powierzenia do realizacji Gminie Pawłowice prowadzenia zadania p.n: Budowa ścieżek rowerowych przy ul. Kraszewskiego i Korczaka w Golasowicach - koncepcja

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie do realizacji Gminie Pawłowice prowadzenia zadania p.n:   Budowa ścieżek rowerowych przy ul. Kraszewskiego i   Korczaka w   Golasowicach - koncepcja.  

§   2.  

1.   Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

2.   Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania o   udzielenie zamówienia publicznego w   celu określenia ostatecznego kosztu zadania. O   wynikach postępowania Gmina poinformuje Powiat.  

3.   Jeżeli w   wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ostateczny koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia przekroczy kwotę o   której mowa w   ust. 1   strony uzgodnią dalszy tryb postępowania.  

4.   Powiat udzieli Gminie dotacji celowej na wykonanie zadania w   wysokości określonej po ustaleniu ostatecznego kosztu zadania, jednak nie większej niż 50.000,00 zł, chyba   że   zgodnie z   zapisami ust. 3   strony ustalą inaczej.  

5.   Środki finansowe Powiat przekaże na rachunek bankowy Gminy nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 na pisemny wniosek Wójta Gminy Pawłowice w   terminie do 14 dni od daty jego złożenia.  

§   3.  

1.   Ostateczne rozliczenie dotacji celowej Gmina przedłoży do Powiatu w   ciągu miesiąca od dnia zakończenia zadania, jednak nie później niż do 30 listopada 2012r.  

2.   Poprzez ostateczne rozliczenie rozumie się przedłożenie: kopii faktur dokumentujących poniesione wydatki, opatrzonych adnotacją „opłacono z   dotacji Powiatu Pszczyńskiego w   zakresie kwoty ...… przeznaczonej na finansowanie zadania ….”, „zapłacono przelewem dnia ….”, kopii dowodów zapłat faktur oraz protokołów odbioru robót.  

3.   Niewykorzystane środki z   realizacji zadania zostaną zwrócone na rachunek Powiatu w   terminie 15 dni od złożenia ostatecznego rozliczenia.  

§   4.  

W sprawach rozliczenia i   wykorzystania udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.) w   szczególności art. 250 cytowanej ustawy.  

§   5.  

1.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu.  

2.   Niniejsze porozumienie spisano w   5 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2   dla każdej ze stron oraz 1   dla celów   publikacji   w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Śląskiego.                                                                        

POWIAT                                                                                                                   GMINA  

 

 

STAROSTA  


Paweł   Sadza


CZŁONEK ZARZĄDU  


Witold   Wiktorczyk

WÓJT  


mgr inż. Damian   Galusek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »