| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Gliwice; PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice na kursach w ZKZ Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

§   1.   1.   Miasto Gliwice zobowiązuje się do kształcenia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice na kursach w   ZKZ Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach.  

2.   Szkoły zawodowe działające w   imieniu Miasta Mysłowice, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do ZKZ imienny wykaz uczniów z   poszczególnych szkół zawodowych przewidzianych do kształcenia w   ZKZ Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach.  

3.   Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną skierowani do przeszkolenia w   ZKZ ODiDZ w   Gliwicach wyniesie 30 osób.  

§   2.   1.   Koszt szkolenia 1   ucznia na kursach organizowanych w   ZKZ ODiDZ w   Gliwicach wynosi: kurs I   stopnia - czterotygodniowy dla klas I, II i   III - 350 złotych.  

2.   Miasto Mysłowice zobowiązuje się do udzielenia Miastu Gliwice dotacji za kształcenie uczniów w   ZKZ ODiDZ w   roku 2012 w   łącznej wysokości 10.500 zł. słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych, faktycznie odpowiadającej iloczynowi przeszkolonych uczniów i   kosztu kursu o   którym mowa w   ust. 1  

3.   Dotacja przekazywana będzie na rachunek Miasta Gliwice ING Bank Śląski SA Nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 w   terminie 20 dni od otrzymania specyfikacji wystawionej przez ZKZ ODiDZ działający w   imieniu Miasta Gliwice.  

§   3.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym w   § 2   ust.3 zostaną naliczone ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki  

§   4.   Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w   trybie przepisów ustawy o   finansach publicznych.  

§   5.   Porozumienie zostaje zawarte na okres od 2012-01-01 do 2012-12-31  

§   6.   1.   Porozumienie może być zmienione lub rozwiązane wcześniej na zasadzie porozumienia stron.  

2.   Zmiany w   Porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w   formie pisemnej.  

§   7.   Porozumienie zostaje zawarte w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Zastępca Prezydenta Miasta  


Krystian   Tomala


Skarbnik Miasta Gliwice  


Ryszard   Reszke

z up.   Prezydenta Miasta Mysłowice
I Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice  


Grzegorz   Brzoska

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »