| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Gliwice; PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice na kursach w ZKZ Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

§   1.   1.   Miasto Gliwice zobowiązuje się do kształcenia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice na kursach w   ZKZ Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach.  

2.   Szkoły zawodowe działające w   imieniu Miasta Mysłowice, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do ZKZ imienny wykaz uczniów z   poszczególnych szkół zawodowych przewidzianych do kształcenia w   ZKZ Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach.  

3.   Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną skierowani do przeszkolenia w   ZKZ ODiDZ w   Gliwicach wyniesie 30 osób.  

§   2.   1.   Koszt szkolenia 1   ucznia na kursach organizowanych w   ZKZ ODiDZ w   Gliwicach wynosi: kurs I   stopnia - czterotygodniowy dla klas I, II i   III - 350 złotych.  

2.   Miasto Mysłowice zobowiązuje się do udzielenia Miastu Gliwice dotacji za kształcenie uczniów w   ZKZ ODiDZ w   roku 2012 w   łącznej wysokości 10.500 zł. słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych, faktycznie odpowiadającej iloczynowi przeszkolonych uczniów i   kosztu kursu o   którym mowa w   ust. 1  

3.   Dotacja przekazywana będzie na rachunek Miasta Gliwice ING Bank Śląski SA Nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 w   terminie 20 dni od otrzymania specyfikacji wystawionej przez ZKZ ODiDZ działający w   imieniu Miasta Gliwice.  

§   3.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym w   § 2   ust.3 zostaną naliczone ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki  

§   4.   Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w   trybie przepisów ustawy o   finansach publicznych.  

§   5.   Porozumienie zostaje zawarte na okres od 2012-01-01 do 2012-12-31  

§   6.   1.   Porozumienie może być zmienione lub rozwiązane wcześniej na zasadzie porozumienia stron.  

2.   Zmiany w   Porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w   formie pisemnej.  

§   7.   Porozumienie zostaje zawarte w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Zastępca Prezydenta Miasta  


Krystian   Tomala


Skarbnik Miasta Gliwice  


Ryszard   Reszke

z up.   Prezydenta Miasta Mysłowice
I Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice  


Grzegorz   Brzoska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »