| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/329/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie przeniesienia kierunków kształcenia zawodowego z Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Bytomiu przy ul. Katowickiej 35

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit.   i, art. 92 ust. 1, pkt 1   i ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998   r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art.   5 ust.   5a i   art.   5c pkt 1   w związku z   art. 59 ust. 7   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.) po zawiadomieniu Śląskiego Kuratora Oświaty oraz rodziców uczniów  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 1   września 2012 r. przenosi się kształcenie w   zawodach: technik eksploatacji portów i   terminali, fototechnik, technik cyfrowych procesów graficznych z   Technikum   nr   4 im.   Marii   Skłodowskiej-Curie z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Katowickiej 35 do Technikum nr   5   z   siedzibą w   Bytomiu przy ul.   Webera 6.  

§   2.   Uczniowie kształceni w   zawodach, o   których mowa w   § 1   z dniem 1   września 2012 r. stają się uczniami Technikum nr 5   z siedzibą w   Bytomiu przy ul. Webera 6.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  


Grzegorz   Nowak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/329/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 lutego 2012 r.

Zgodnie z   art. 59 ust. 7   ustawy o   systemie oświaty, organ prowadzący szkołę lub placówkę może przenieść kształcenie w   określonym zawodzie z   tej szkoły lub placówki do innej szkoły tego samego typu lub innej placówki tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ. Przeniesienie wymienionych w   projekcie uchwały kierunków kształcenia pozwoli na     dostosowanie organizacji szkolnictwa zawodowego do zmian organizacyjnych i   programowych wprowadzonych nowelizacją ustawy o   systemie oświaty z   dnia 19   sierpnia 2011 r.  

Przeniesienie kierunków kształcenia zawodowego spowoduje koncentrację kształcenia w   zawodach pokrewnych obszarów kształcenia, co pozwoli na   wykorzystanie istniejącej bazy lokalowej i   dydaktycznej, a   w   przyszłości   na   racjonalne   inwestowanie i   modernizowanie   zaplecza   dydaktycznego   niezbędnego do   prawidłowej realizacji kształcenia zawodowego i   ogólnego.  

Włączenie 5   oddziałów i   około 110 uczniów – łącznie z   planowanym nowym naborem, w   struktury Technikum nr   5, znacznie poprawi wykorzystanie bazy lokalowej w   budynku przy ul. Webera 6   i obniży koszt utrzymania obiektu szkolnego. Nastąpi również poprawa warunków nauki i   pracy, uczniowie unikną przechodzenia pomiędzy budynkami w   trakcie zajęć szkolnych. Przeniesienie kierunków kształcenia pozwoli na reorganizację sieci szkolnej na terenie miasta i   umożliwi połączenie Technikum nr 4   w jeden zespół z   Zasadniczą Szkoła Zawodową nr 3   z siedzibą w   Bytomiu przy pl.   Sobieskiego 1.  

Projekt uchwały przedłożono organizacjom pozarządowym do konsultacji społecznych.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »