| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/329/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie przeniesienia kierunków kształcenia zawodowego z Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Bytomiu przy ul. Katowickiej 35

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit.   i, art. 92 ust. 1, pkt 1   i ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998   r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art.   5 ust.   5a i   art.   5c pkt 1   w związku z   art. 59 ust. 7   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.) po zawiadomieniu Śląskiego Kuratora Oświaty oraz rodziców uczniów  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 1   września 2012 r. przenosi się kształcenie w   zawodach: technik eksploatacji portów i   terminali, fototechnik, technik cyfrowych procesów graficznych z   Technikum   nr   4 im.   Marii   Skłodowskiej-Curie z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Katowickiej 35 do Technikum nr   5   z   siedzibą w   Bytomiu przy ul.   Webera 6.  

§   2.   Uczniowie kształceni w   zawodach, o   których mowa w   § 1   z dniem 1   września 2012 r. stają się uczniami Technikum nr 5   z siedzibą w   Bytomiu przy ul. Webera 6.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  


Grzegorz   Nowak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/329/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 lutego 2012 r.

Zgodnie z   art. 59 ust. 7   ustawy o   systemie oświaty, organ prowadzący szkołę lub placówkę może przenieść kształcenie w   określonym zawodzie z   tej szkoły lub placówki do innej szkoły tego samego typu lub innej placówki tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ. Przeniesienie wymienionych w   projekcie uchwały kierunków kształcenia pozwoli na     dostosowanie organizacji szkolnictwa zawodowego do zmian organizacyjnych i   programowych wprowadzonych nowelizacją ustawy o   systemie oświaty z   dnia 19   sierpnia 2011 r.  

Przeniesienie kierunków kształcenia zawodowego spowoduje koncentrację kształcenia w   zawodach pokrewnych obszarów kształcenia, co pozwoli na   wykorzystanie istniejącej bazy lokalowej i   dydaktycznej, a   w   przyszłości   na   racjonalne   inwestowanie i   modernizowanie   zaplecza   dydaktycznego   niezbędnego do   prawidłowej realizacji kształcenia zawodowego i   ogólnego.  

Włączenie 5   oddziałów i   około 110 uczniów – łącznie z   planowanym nowym naborem, w   struktury Technikum nr   5, znacznie poprawi wykorzystanie bazy lokalowej w   budynku przy ul. Webera 6   i obniży koszt utrzymania obiektu szkolnego. Nastąpi również poprawa warunków nauki i   pracy, uczniowie unikną przechodzenia pomiędzy budynkami w   trakcie zajęć szkolnych. Przeniesienie kierunków kształcenia pozwoli na reorganizację sieci szkolnej na terenie miasta i   umożliwi połączenie Technikum nr 4   w jeden zespół z   Zasadniczą Szkoła Zawodową nr 3   z siedzibą w   Bytomiu przy pl.   Sobieskiego 1.  

Projekt uchwały przedłożono organizacjom pozarządowym do konsultacji społecznych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »