| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/331/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie przeniesienia kierunków kształcenia zawodowego z Technikum nr 3, Technikum Uzupełniającego nr 3 i Szkoły Policealnej nr 3 z siedzibą w Bytomiu przy pl. Sobieskiego 1

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i, art. 92 ust. 1, pkt 1   i ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art.   5 ust.   5a i   art. 5c pkt 1   w związku z   art. 59 ust. 7   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.) po zawiadomieniu Śląskiego Kuratora Oświaty oraz rodziców uczniów i   uczniów  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 1   września 2012 r. przenosi się kształcenie w   zawodach: technik mechanik i   technik pojazdów samochodowych z   Technikum nr 3   z siedzibą w   Bytomiu, pl. Sobieskiego   1 do   Technikum   nr   4 im. Marii Skłodowskiej-Curie, z   siedzibą w   Bytomiu.  

§   2.   Z dniem 1   września 2012 r. przenosi się kształcenie w   zawodach: technik transportu drogowego, technik pojazdów samochodowych i   mechanik pojazdów samochodowych ze   Szkoły Policealnej nr 3   z siedzibą w   Bytomiu, pl. Sobieskiego 1   do   Szkoły Policealnej nr 7   dla Dorosłych w   Centrum Kształcenia Ustawicznego im.   Wojciecha Korfantego, z   siedzibą w   Bytomiu.  

§   3.   Z dniem 1   września 2012 r. przenosi się kształcenie w   zawodach: technik mechanik i   technik pojazdów samochodowych z   Technikum Uzupełniającego nr 3   z siedzibą w   Bytomiu, pl.   Sobieskiego   1 do   Technikum Uzupełniającego nr 7   dla Dorosłych w   Centrum Kształcenia Ustawicznego im.Wojciecha Korfantego, z   siedzibą w   Bytomiu.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  


Grzegorz   Nowak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/331/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 lutego 2012 r.

Zgodnie z   art. 59 ust. 7   ustawy o   systemie oświaty, organ prowadzący szkołę lub placówkę może przenieść kształcenie w   określonym zawodzie z   tej szkoły lub placówki do innej szkoły tego samego typu lub innej placówki tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ. Przeniesienie kierunków kształcenia pozwoli na dostosowanie organizacji szkolnictwa zawodowego do zmian organizacyjnych i   programowych wprowadzonych nowelizacją ustawy o   systemie oświaty z   dnia 19 sierpnia 2011 r.  

Z uwagi na planowaną reorganizację sieci szkół na terenie miasta oraz wstrzymanie naboru do   technikum uzupełniającego dla młodzieży, liceum profilowanego, liceum uzupełniającego, w   szkołach dla młodzieży i   dorosłych oraz w   zasadniczej szkole zawodowej dla dorosłych w   Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego, wchodzącego w   skład Bytomskiego Ośrodka Edukacji z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Żeromskiego 42, powstanie możliwość wykorzystania bazy Bytomskiego Ośrodka Edukacji do dalszego kształcenia uczniów w   kierunkach wymienionych w   niniejszej uchwale. Zasadne jest przeniesienie kierunków kształcenia i   uczniów z   Technikum Uzupełniającego nr 3   i Szkoły Policealnej nr 3   do Technikum Uzupełniającego nr 7   dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej nr 7   dla Dorosłych w   Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoły te są przygotowane od prowadzenia kształcenia w   wyżej wymienionych zawodach.Takie rozwiązanie pozwoli również na skupienie w   jednym budynku kształcenia osób dorosłych, co może okazać się szczególnie korzystne w   związku z   reformą szkolnictwa zawodowego i   możliwością uzyskiwania kolejnych kwalifikacji zawodowych w   ramach kursów. Skupienie oferty kształcenia dla osób dorosłych w   jednym ośrodku pozwoli skutecznie i   efektywnie planować kursy zawodowe oraz promować ofertę edukacyjną dla dorosłych.  

Przeniesienie kierunków kształcenia i   uczniów Technikum nr 3   do Technikum nr 4   im.   Marii Skłodowskiej-Curie, związane jest z   likwidacją Technikum nr 3   oraz utworzeniem nowego zespołu szkół, w   skład którego wchodzić będzie Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr   3, Technikum nr 4   im. Marii Skłodowskiej-Curie. Uczniowie zlikwidowanego Technikum nr 3   będą kontynuować swoją edukację w   dotychczasowych oddziałach i   w tym samym obiekcie szkolnym, który będzie siedzibą nowego zespołu szkół.  

Przeniesienie kierunków kształcenia pozwoli uczniom na ukończenie nauki zgodnie z   cyklem kształcenia oraz nie ograniczy oferty edukacyjnej dla absolwentów szkół gimnazjalnych i   szkół dających wykształcenie średnie.  

Projekt uchwały przedłożono nauczycielskim organizacjom związkowym celem zaopiniowania i   organizacjom pozarządowym do konsultacji społecznych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »