| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/339/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie likwidacji Technikum nr 7 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Małachowskiego 36

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i, art. 92 ust. 1, pkt 1   i ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art.   5 ust.   5a i   art. 5c pkt 1   w związku z   art. 59 ust. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.), po przedłożeniu do zaopiniowania związkom zawodowym, zgodnie z   art. 19 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 23 maja 1991 r. o   związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z   2001 r. nr 79, poz. 854 z   późn zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się Technikum nr 7   z siedzibą w   Bytomiu przy ul.   Małachowskiego 36.  

§   2.   Uczniowie zlikwidowanego technikum, o   którym mowa w   §   1 z   dniem 1   września 2012 r. stają się uczniami Technikum nr 5   z siedzibą w   Bytomiu przy ul. Webera 6.  

§   3.   Dokumentację zlikwidowanego technikum, o   którym mowa w   §   1 przekazuje   się Technikum   nr   5 z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Webera 6.  

§   4.   Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanego technikum przekazuje się Śląskiemu Kuratorowi Oświaty.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  


Grzegorz   Nowak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/339/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 lutego 2012 r.

Śląski Kurator Oświaty, pismem z   dnia 3   lutego 2012 r. nr DK-BY.542.1.2012.AD, wydał pozytywną opinię w   sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 7   z siedzibą w   Bytomiu przy ul. Małachowskiego 36, wyrażonego uchwałą nr XXII/313/12 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 4   stycznia 2012 r.  

Technikum nr 7   kształci na podbudowie programowej szkoły gimnazjalnej w   zawodach: technik spedytor i   technik elektryk. W   roku szkolnym 2011/2012 szkoła prowadzi wyłącznie kształcenie w   zawodzie technik spedytor na poziomie klasy III i   IV dla 43 uczniów – 24   uczniów klasy maturalnej powinno zakończyć naukę. Kształcenie w   zawodzie technik elektryk zakończono w   roku 2009, od roku 2010 szkoła nie dokonała naboru uczniów do klasy pierwszej na oferowane kierunki kształcenia.  

Przeniesienie kierunku kształcenia w   zawodzie technik spedytor do Technikum nr 5   pozwoli uczniom ostatniej klasy na zakończenie cyklu kształcenia oraz nie wpłynie na   zubożenie oferty edukacyjnej bytomskich szkół zawodowych.  

Z uwagi na przeprowadzaną reorganizację sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz stan organizacyjny Technikum nr 7   i   możliwość zapewnienia uczniom kontynuowania nauki, zasadne jest podjęcie uchwały o   likwidacji szkoły.  

Pracownikom Technikum nr 7, w   miarę możliwości organizacyjnych, zostanie zaproponowane zatrudnienie w   Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i   Ogólnokształcących lub w   innych placówkach oświatowych na terenie miasta.  

Projekt uchwały przedłożono nauczycielskim organizacjom związkowym celem zaopiniowania oraz organizacjom pozarządowym do konsultacji społecznych.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »