| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/342/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych z siedzibą w Bytomiu przy pl. Klasztornym 2

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r. nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 5   i art. 5   c pkt 1   w związku z   art.   59 ust. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z   2004 r. nr   256 poz.   2572 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. nr   197, poz. 1172 ze zm.), po przedłożeniu do zaopiniowania związkom zawodowym, zgodnie z   art. 19 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 23 maja 1991 r. o   związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z   2011 r. nr 79 poz.   854 z   późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się Gimnazjum dla Dorosłych z   siedzibą w   Bytomiu przy pl.   Klasztornym   2.  

§   2.   Uczniom zlikwidowanego gimnazjum, o   którym mowa w   § 1   zapewnia się możliwość nauki w   Gimnazjum nr 2   dla Dorosłych z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Powstańców Śląskich 10.  

§   3.   Dokumentację zlikwidowanego gimnazjum, o   którym mowa w   §   1 pozostawia się w   Gimnazjum nr 2   z siedzibą w   Bytomiu przy pl. Klasztornym 2.  

§   4.   Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanego gimnazjum, o   którym mowa w   §   1 przekazuje się Śląskiemu Kuratorowi Oświaty.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  


Grzegorz   Nowak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/342/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 lutego 2012 r.

Śląski Kurator Oświaty, pismem z   dnia 3   lutego 2012   r. nr DK-BY.542.1.2012.IGW, wydał pozytywną opinię w   sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych z   siedzibą w   Bytomiu przy pl.   Klasztornym 2, wyrażonego uchwałą nr XXII/301/12 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 4   stycznia 2012 r.  

Decyzja o   likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych mieszczącego się w   Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6   i przeniesieniu uczniów do Gimnazjum nr 2   dla   Dorosłych mieszczącego się w   Centrum Kształcenia Ustawicznego nie spowoduje utraty miejsc dla uczniów w   bytomskich szkołach gimnazjalnych, a   jedynie zracjonalizuje i   uporządkuje sieć szkół gimnazjalnych dla   dorosłych w   mieście. Zmiana lokalizacji Gimnazjum dla Dorosłych nie   utrudni uczniom uczęszczania do szkoły, gdyż budynek, w   którym mieści się Centrum Kształcenia Ustawicznego zlokalizowany jest, podobnie jak Zespół Szkół Ogólnokształcących nr   6, w   centrum miasta. Odległość między budynkami wynosi 1,6 km.  

Budynek nowej siedziby spełnia wszystkie wymogi z   zakresu bezpieczeństwa i   higieny pracy. Posiada odpowiednie zaplecze dydaktyczne i   bazę sportową. Uczniowie i   absolwenci Gimnazjum dla Dorosłych otrzymają lepszy dostęp do form kształcenia na   kolejnym etapie edukacyjnym i   kursach zawodowych. Zakłada się, że zwiększy to   szanse absolwentów Gimnazjum dla Dorosłych na rynku pracy.  

Przeniesienie kształcenia dorosłych z   Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, w   którym funkcjonuje Gimnazjum nr 2   dla młodzieży w   wieku 13-15 lat znajduje również uzasadnienie w   czynnikach wychowawczych. Należy zauważyć, że proces nauczania i   wsparcia wychowawczego dorosłych oraz towarzysząca temu atmosfera różnią się od nauczania i   wychowania nastolatków.  

Pracownikom likwidowanej szkoły, w   miarę możliwości organizacyjnych, zostaną zaproponowane miejsca pracy w   Gimnazjum nr 2   przy pl. Klasztornym 2   lub w   innych placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie miasta.  

Projekt uchwały przedłożono nauczycielskim organizacjom związkowym celem zaopiniowania oraz organizacjom pozarządowym do konsultacji społecznych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roman Przasnyski

Główny analityk Gold Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »