| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie likwidacji VI Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Bytomiu przy ul. Narutowicza 7

Na podstawie art.12 pkt 8   lit. i, art. 92 ust. 1, pkt 1   i ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz   art.   5 ust.   5a i   art. 5c pkt 1   w związku z   art. 59 ust. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.), po przedłożeniu do zaopiniowania związkom zawodowym, zgodnie z   art. 19 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 23 maja 1991 r. o   związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r., nr 79, poz. 854 z   późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 31 sierpnia 2012 roku likwiduje się VI Liceum Ogólnokształcące z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Narutowicza 7.  

§   2.   Dokumentację zlikwidowanego liceum, o   którym mowa w   §   1 przekazuje się do Szkoły Podstawowej nr 37 z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Narutowicza 9.  

§   3.   Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanego liceum, o   którym mowa w   §   1 przekazuje się Śląskiemu Kuratorowi Oświaty.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  


Grzegorz   Nowak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/345/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 lutego 2012 r.

Śląski Kurator Oświaty, pismem z   dnia 3   lutego 2012 r. nr DK.BY.542.1.2012.A, wydał pozytywną opinię w   sprawie zamiaru likwidacji VI Liceum Ogólnokształcącego z   siedzibą w   Bytomiu przy ul.   Narutowicza 7   wyrażonego uchwałą nr XXII/305/12 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 4   stycznia 2012   r.  

Aktualnie VI Liceum Ogólnokształcące nie prowadzi działalności dydaktycznej, w   związku z   zakończeniem cyklu kształcenia przez ostatnią klasę w   roku szkolnym 2010/2011. Nie zachodzi konieczność zapewnienia uczniom kontynuacji nauki w   innych szkołach.  

Przez ostatnie lata nie udało się zrealizować zadań naborowych do klasy I. Likwidacja VI Liceum Ogólnokształcącego z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Narutowicza 7   nie ograniczy dostępu do kształcenia na poziomie licealnym w   mieście i   nie spowoduje zmniejszenia oferty kształcenia na dalszym etapie edukacyjnym dla absolwentów gimnazjów z   terenu Bytomia, bowiem Miasto Bytom zapewnia bogatą ofertę edukacyjną na poziomie ponadgimnazjalnym, w   tym w   liceach ogólnokształcących.  

Projekt uchwały przedłożono nauczycielskim organizacjom związkowym celem zaopiniowania oraz organizacjom pozarządowym do konsultacji społecznych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »