| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie likwidacji VI Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Bytomiu przy ul. Narutowicza 7

Na podstawie art.12 pkt 8   lit. i, art. 92 ust. 1, pkt 1   i ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz   art.   5 ust.   5a i   art. 5c pkt 1   w związku z   art. 59 ust. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.), po przedłożeniu do zaopiniowania związkom zawodowym, zgodnie z   art. 19 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 23 maja 1991 r. o   związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r., nr 79, poz. 854 z   późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 31 sierpnia 2012 roku likwiduje się VI Liceum Ogólnokształcące z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Narutowicza 7.  

§   2.   Dokumentację zlikwidowanego liceum, o   którym mowa w   §   1 przekazuje się do Szkoły Podstawowej nr 37 z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Narutowicza 9.  

§   3.   Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanego liceum, o   którym mowa w   §   1 przekazuje się Śląskiemu Kuratorowi Oświaty.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  


Grzegorz   Nowak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/345/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 lutego 2012 r.

Śląski Kurator Oświaty, pismem z   dnia 3   lutego 2012 r. nr DK.BY.542.1.2012.A, wydał pozytywną opinię w   sprawie zamiaru likwidacji VI Liceum Ogólnokształcącego z   siedzibą w   Bytomiu przy ul.   Narutowicza 7   wyrażonego uchwałą nr XXII/305/12 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 4   stycznia 2012   r.  

Aktualnie VI Liceum Ogólnokształcące nie prowadzi działalności dydaktycznej, w   związku z   zakończeniem cyklu kształcenia przez ostatnią klasę w   roku szkolnym 2010/2011. Nie zachodzi konieczność zapewnienia uczniom kontynuacji nauki w   innych szkołach.  

Przez ostatnie lata nie udało się zrealizować zadań naborowych do klasy I. Likwidacja VI Liceum Ogólnokształcącego z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Narutowicza 7   nie ograniczy dostępu do kształcenia na poziomie licealnym w   mieście i   nie spowoduje zmniejszenia oferty kształcenia na dalszym etapie edukacyjnym dla absolwentów gimnazjów z   terenu Bytomia, bowiem Miasto Bytom zapewnia bogatą ofertę edukacyjną na poziomie ponadgimnazjalnym, w   tym w   liceach ogólnokształcących.  

Projekt uchwały przedłożono nauczycielskim organizacjom związkowym celem zaopiniowania oraz organizacjom pozarządowym do konsultacji społecznych.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mamiński & Wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »