| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/346/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 12 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Narutowicza 7

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 5   w związku z   art. 59 ust.   1 ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz.   2572 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 ze   zm.), po przedłożeniu do zaopiniowania związkom zawodowym, zgodnie z   art. 19 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 23 maja 1991 r. o   związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r., nr 79, poz.   854 z   późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 31 sierpnia 2012   r. likwiduje się Gimnazjum nr 12 z   siedzibą w   Bytomiu przy ul.   Narutowicza 7.  

§   2.   Uczniom zlikwidowanego gimnazjum, o   którym mowa w   §   1 zapewnia się możliwość nauki w   Gimnazjum nr 11 z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Tysiąclecia 7   lub w   pozostałych gimnazjach prowadzonych przez Miasto Bytom, zgodnie z   ich obwodami ustalonymi odrębną uchwałą.  

§   3.   Dokumentację zlikwidowanego gimnazjum, o   którym mowa w   §   1 przejmuje Szkoła Podstawowa nr 37 z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Narutowicza 9.  

§   4.   Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanego gimnazjum, o   którym mowa w   §   1 przekazuje się Śląskiemu Kuratorowi Oświaty.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  


Grzegorz   Nowak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/346/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 lutego 2012 r.

Śląski Kurator Oświaty, pismem z   dnia 3   lutego 2012 r. nr DK.BY.542.2.2012.AK, wydał pozytywną opinię w   sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 12 z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Narutowicza 7, wyrażonego uchwałą nr   XXII/304/12 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 4   stycznia 2012 r.  

Likwidacja Gimnazjum nr 12 z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Narutowicza 7   podyktowana jest zmniejszaniem się od paru lat liczby uczniów w   tej szkole. Wystarczy wspomnieć, że z   dwóch obiektów szkolnych przy ul. Narutowicza 7-9, w   roku szkolnym 2011/2012, korzysta 440 uczniów zorganizowanych w   21 oddziałach. Pomieszczenia obiektu szkolnego wykorzystywane są w   ok.   57% – jest to jeden z   najniższych wskaźników wykorzystania pomieszczeń w   zespołach szkół ogólnokształcących.  

Proponowana reorganizacja sieci gimnazjów w   tej części miasta pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystanie miejsc normatywnych, lepsze zagospodarowanie infrastruktury bytomskiej oświaty oraz optymalizację nakładów finansowych ponoszonych przez miasto na prowadzenie szkół.  

Decyzja o   przeniesieniu uczniów likwidowanego Gimnazjum nr 12 do Gimnazjum nr 11 podjęta została po dokładnej analizie stanu organizacyjnego i   możliwości lokalowych obydwu szkół.  

Aktualny stan organizacyjny Gimnazjum nr 11 i   Gimnazjum nr 12 przedstawia się następująco: Gimnazjum nr 11 – 10 oddziałów, 195 uczniów; Gimnazjum nr 12 – 7   oddziałów, 167 uczniów.  

Pracownikom Gimnazjum nr 12, w   miarę możliwości organizacyjnych, zostanie zaproponowane zatrudnienie w   Szkole Podstawowej nr 37 lub w   innych placówkach oświatowych na terenie miasta.  

Projekt uchwały przedłożono nauczycielskim organizacjom związkowym celem zaopiniowania oraz organizacjom pozarządowym do konsultacji społecznych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »