| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/352/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 18 z siedzibą w Bytomiu przy Placu Słonecznym 1a

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i, art. 92 ust. 1   pkt 1   i ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art.   5 ust.   5a i   art. 5c pkt 1   w związku z   art. 59 ust. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z   2004 r. nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.), po przedłożeniu do zaopiniowania związkom zawodowym, zgodnie z   art. 19 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 23 maja 1991 r. o   związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z   2001 r. nr 79 poz. 854 z   późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się Gimnazjum Specjalne nr 18 z   siedzibą w   Bytomiu przy Placu Słonecznym 1a.  

§   2.   Uczniowie zlikwidowanego gimnazjum, o   którym mowa w   §   1 z   dniem 1   września 2012 r. stają się uczniami Gimnazjum Specjalnego nr 16 wchodzącego w   skład Zespołu Szkół Specjalnych nr   3 z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Konstytucji 20-22.  

§   3.   Dokumentację zlikwidowanego gimnazjum, o   którym mowa w   §   1 przekazuje się do Zespołu Szkół Specjalnych nr 3   z siedzibą w   Bytomiu przy ul. Konstytucji 20-22.  

§   4.   Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanego gimnazjum, o   którym mowa w   §   1 przekazuje się Śląskiemu Kuratorowi Oświaty.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  


Grzegorz   Nowak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/352/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 lutego 2012 r.

Śląski Kurator Oświaty, pismem z   dnia 3   lutego 2012 r. nr DK-BY.542.2.2012.BW, wydał pozytywną opinię w   sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 18 z   siedzibą w   Bytomiu przy Placu Słonecznym 1a, wyrażonego uchwałą nr XXII/303/12 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 4   stycznia 2012 r.  

Aktualnie sieć bytomskich szkół specjalnych na poziomie gimnazjum przedstawia się następująco:  

1)   Gimnazjum Specjalne nr 16 w   Zespole Szkół Specjalnych nr 3   z siedzibą w   Bytomiu przy ul.   Konstytucji 20-22;  

2)   Gimnazjum Specjalne nr 18 w   Zespole Szkół Specjalnych nr 5   z siedzibą w   Bytomiu przy Placu   Słonecznym 1a;  

3)   Gimnazjum Specjalne nr 19 w   Zespole Szkół Specjalnych nr 6   z siedzibą w   Bytomiu przy ul.   Orląt   Lwowskich 12b;  

4)   Gimnazjum Specjalne nr 20 dla uczniów z   upośledzeniem umysłowym w   stopniu umiarkowanym i   znacznym w   Zespole Szkół Specjalnych nr 3   z siedzibą w   Bytomiu przy ul. Konstytucji 20-22.  

Od paru lat w   Bytomiu daje się zauważyć mniejsze zainteresowanie szkolnictwem specjalnym na rzecz klas integracyjnych funkcjonujących w   szkolnictwie ogólnodostępnym. Ponadto coraz częściej rodzice zgłaszają swoje dzieci ze zdiagnozowanym upośledzeniem umysłowym w   stopniu lekkim do kształcenia specjalnego w   szkołach masowych, co skutkuje coraz słabszym wykorzystaniem miejsc w   szkołach specjalnych. W   związku z   powyższym systematycznie maleje liczba uczniów w   oddziałach i   liczba oddziałów w   szkołach specjalnych.  

W roku szkolnym 2011/2012 do szkół specjalnych na poziomie gimnazjum uczęszcza ogółem 194 uczniów, w   tym:  

-   do Gimnazjum Specjalnego nr 16 uczęszcza 36 uczniów w   3 oddziałach,  

-   do Gimnazjum Specjalnego nr 18 uczęszcza 55 uczniów w   4 oddziałach,  

-   do Gimnazjum Specjalnego nr 19 uczęszcza 87 uczniów w   8 oddziałach,  

-   do Gimnazjum Specjalnego nr 20 uczęszcza 16 uczniów w   2 oddziałach.  

Przeniesienie uczniów ze zlikwidowanego Gimnazjum Specjalnego nr 18 do Gimnazjum Specjalnego nr   16 wchodzącego w   skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 3   spowoduje zmniejszenie kosztów jakie ponosi Gmina na utrzymanie infrastruktury szkół specjalnych. Ponadto będzie możliwe racjonalne i   optymalne wykorzystanie miejsc dla uczniów w   Zespole Szkół Specjalnych   nr   3.  

Likwidacja Gimnazjum Specjalnego nr 18 nie spowoduje utraty miejsc dla uczniów o   specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie będą mogli kontynuować naukę w   Gimnazjum Specjalnym   nr   16 w   Zespole Szkół Specjalnych nr 3   przy ul. Konstytucji 20-22. Pracownikom szkoły, w   miarę możliwości organizacyjnych, zostaną zaproponowane miejsca w   ww. zespole lub w   innych placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie miasta.  

Projekt uchwały przedłożono nauczycielskim organizacjom związkowym celem zaopiniowania oraz organizacjom pozarządowym do konsultacji społecznych.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »