| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/174/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 34a ust. 2   ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z   2004 r. Nr 281, poz. 2780 ze zm.)  

Rada Miejska w   Czechowicach-Dziedzicach  
uchwala:  

§   1.   Określa się:  

1)   sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych z   tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą  
do przewozu rzeczy i   zwierząt, pobieranych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej  
w Czechowicach-Dziedzicach w   razie:  

a)   braku ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu,  

b)   braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,  

c)   niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta, albo naruszenia przepisów o   ich przewozie,  

d)   spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany środka transportu,  

2)   sposób ustalania wysokości opłaty manipulacyjnej.  

§   2.   1.   Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach, w   następujący sposób:  

1)   jako 100-krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu,  

2)   jako 60-krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,  

3)   jako 40-krotność tej ceny – za naruszenie przepisów o   przewozie rzeczy lub zwierząt, a   w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:  

a)   rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu,  

b)   rzeczy wyłączone z   przewozu, albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków,  

4)   jako 200-krotność tej ceny – za spowodowanie przez podróżnego, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu.  

2.   W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty lub najdalej w   ciągu 7   dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty – wysokość opłaty dodatkowej ustalonej w   sposób określony w   ust. 1   pkt 1, 2   i 3, obniża się o   30 %.  

§   3.   Wysokość opłaty manipulacyjnej ustala się, uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej, w   wysokości 10 % opłaty ustalonej w   sposób określony w   § 2.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XI/81/07 Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach z   dnia 9   lipca 2007 r. w   sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z   tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i   zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. Woj. Śl. Nr 142 poz. 2828).  


§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Żelazny

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »