| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/209/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 22 marca 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/95/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Orzesze"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) w   związku z   art.90t ust.4 ustawy z   dnia 7   września   1991r. o   systemie oświaty (tj. Dz.U. z   2004r. Nr 256, poz.2572) oraz Uchwały Nr XII/94/11 Rady Miejskiej Orzesze z   dnia 31 sierpnia 2011r. w   sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z   terenu Gminy Orzesze”, na wniosek Burmistrza Miasta Orzesze  

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Nr XII/95/11 Rady Miejskiej Orzesze z   dnia 31 sierpnia 2011r. w   sprawie przyjęcia zasad i   trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych w   ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z   terenu Gminy Orzesze” § 2   otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „§ 2.Traci moc Uchwała Nr XXV/196/08 Rady Miejskiej Orzesze z   dnia 30 października 2008r. w   sprawie regulaminu przyznawania i   wypłacania stypendium naukowego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orzesze”.  

§   2.   Pozostałe zapisy uchwały Nr XII/95/11 Rady Miejskiej Orzesze z   dnia 31 sierpnia 2011r. w   sprawie przyjęcia zasad i   trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych w   ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z   terenu Gminy Orzesze” pozostają bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Jan   Mach

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »