| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/209/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 22 marca 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/95/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Orzesze"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) w   związku z   art.90t ust.4 ustawy z   dnia 7   września   1991r. o   systemie oświaty (tj. Dz.U. z   2004r. Nr 256, poz.2572) oraz Uchwały Nr XII/94/11 Rady Miejskiej Orzesze z   dnia 31 sierpnia 2011r. w   sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z   terenu Gminy Orzesze”, na wniosek Burmistrza Miasta Orzesze  

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Nr XII/95/11 Rady Miejskiej Orzesze z   dnia 31 sierpnia 2011r. w   sprawie przyjęcia zasad i   trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych w   ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z   terenu Gminy Orzesze” § 2   otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „§ 2.Traci moc Uchwała Nr XXV/196/08 Rady Miejskiej Orzesze z   dnia 30 października 2008r. w   sprawie regulaminu przyznawania i   wypłacania stypendium naukowego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orzesze”.  

§   2.   Pozostałe zapisy uchwały Nr XII/95/11 Rady Miejskiej Orzesze z   dnia 31 sierpnia 2011r. w   sprawie przyjęcia zasad i   trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych w   ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z   terenu Gminy Orzesze” pozostają bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Jan   Mach

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »