| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 328/XX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 778/LVII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "SALVE" w Sosnowcu

Na podstawie: art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 18 ust. 1 pkt. 5, art. 51a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm); art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586)

Rada Miejska w Sosnowcu

uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 778/LVII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "SALVE" w Sosnowcu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. "SALVE" dysponuje 60 miejscami dziennego pobytu"

2) w § 5 wykreśla się ust. 2

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6.1. "SALVE" świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, obejmujące w szczególności:

1) trening funkcjonowania w codziennym życiu,

2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

4) poradnictwo psychologiczne,

5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,

7) niezbędną opiekę,

8) terapię ruchową,

9) umożliwienie uczestnikom spożywania gorącego posiłku przyznanego w ramach zadania własnego gminy lub w ramach treningu kulinarnego,

10) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

2. „SALVE” dąży do pełnej integracji społecznej osób pozostających pod jego opieką oraz dba o kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.”

§ 2. Pozostałe zapisy statutu nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »