| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/106/2012 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/186/2009 Rady Gminy w Węgierskiej Górki z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z   2001r., poz. 1591 z   późn. zm.), art. 30  ust. 6   i 6a, art. 54 ust.7 i   art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn.zm.) oraz 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych ( tj. Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi,  

Rada Gminy w   Węgierskiej Górce, uchwala co następuje:  

§   1.   Zmienia się  Uchwałę nr XIX/186/2009 Rady Gminy w   Węgierskiej Górki z   dnia 24 lutego 2009 roku w   sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw, a   także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i   wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w   ten sposób, że:  

1.   § 8   ust. 1   przedmiotowej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  

§   8.   1.   Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w   następującej wysokości:  

1)   dyrektorowi przedszkola czynnego powyżej 5   godzin dziennie – 500,00 zł;  

2)   dyrektorowi szkoły bez względu na liczbę oddziałów – 900,00 zł;  

3)   wicedyrektorowi szkoły bez względu na liczbę oddziałów – 500,00 zł;  

4)   kierownikowi świetlicy szkolnej (każdej) – 250,00 zł. .

2.   § 12 ust. 2   przedmiotowej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  

§   12.   2.   Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest   od stanu rodzinnego nauczyciela  
i wynosi miesięcznie:  

1)   30,00 zł dla jednej osoby w   rodzinie;  

2)   40,00 zł dla dwóch osób w   rodzinie;  

3)   50,00 zł dla trzech osób w   rodzinie;  

4)   60,00 zł dla czterech i   więcej osób w   rodzinie. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr.   Zofia   Barcik

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »