| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/106/2012 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/186/2009 Rady Gminy w Węgierskiej Górki z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z   2001r., poz. 1591 z   późn. zm.), art. 30  ust. 6   i 6a, art. 54 ust.7 i   art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn.zm.) oraz 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych ( tj. Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi,  

Rada Gminy w   Węgierskiej Górce, uchwala co następuje:  

§   1.   Zmienia się  Uchwałę nr XIX/186/2009 Rady Gminy w   Węgierskiej Górki z   dnia 24 lutego 2009 roku w   sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw, a   także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i   wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w   ten sposób, że:  

1.   § 8   ust. 1   przedmiotowej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  

§   8.   1.   Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w   następującej wysokości:  

1)   dyrektorowi przedszkola czynnego powyżej 5   godzin dziennie – 500,00 zł;  

2)   dyrektorowi szkoły bez względu na liczbę oddziałów – 900,00 zł;  

3)   wicedyrektorowi szkoły bez względu na liczbę oddziałów – 500,00 zł;  

4)   kierownikowi świetlicy szkolnej (każdej) – 250,00 zł. .

2.   § 12 ust. 2   przedmiotowej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  

§   12.   2.   Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest   od stanu rodzinnego nauczyciela  
i wynosi miesięcznie:  

1)   30,00 zł dla jednej osoby w   rodzinie;  

2)   40,00 zł dla dwóch osób w   rodzinie;  

3)   50,00 zł dla trzech osób w   rodzinie;  

4)   60,00 zł dla czterech i   więcej osób w   rodzinie. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr.   Zofia   Barcik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »