| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Nędza

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie warunków udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. a   ,art.40 ust.2 pkt 3,art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art.13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz.U. z   2011 r.Nr 197 poz. 1172 ) art. 68 ust. 1   pkt 7   i ust 1b ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z   2010r. Nr 102 poz. 651 z   późn. zm.) Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje:  

§   1.   Wyraża się zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy Nędza bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych w   budynkach wchodzących w   skład gminnego zasobu mieszkaniowego, sprzedawanych na rzecz ich najemców, w   wysokości   80%   od ceny lokalu wraz udziałem w   prawie własności do gruntu, ustalonej zgodnie z   art. 67 ust 3   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z   2010r. nr 102 poz. 651 z   późn. zm.).  

§   2.   Warunkiem udzielenia bonifikaty, o   której mowa w   § 1   jest zapłata przez najemcę (kupującego) należnej ceny za nabywany lokal mieszkalny najpóźniej do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.  

§   4.   Uchwałę ogłasza się w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Nędza.  

§   5.   Uchwała w   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Gerard   Przybyła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »