| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Nędza

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie warunków udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. a   ,art.40 ust.2 pkt 3,art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art.13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz.U. z   2011 r.Nr 197 poz. 1172 ) art. 68 ust. 1   pkt 7   i ust 1b ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z   2010r. Nr 102 poz. 651 z   późn. zm.) Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje:  

§   1.   Wyraża się zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy Nędza bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych w   budynkach wchodzących w   skład gminnego zasobu mieszkaniowego, sprzedawanych na rzecz ich najemców, w   wysokości   80%   od ceny lokalu wraz udziałem w   prawie własności do gruntu, ustalonej zgodnie z   art. 67 ust 3   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z   2010r. nr 102 poz. 651 z   późn. zm.).  

§   2.   Warunkiem udzielenia bonifikaty, o   której mowa w   § 1   jest zapłata przez najemcę (kupującego) należnej ceny za nabywany lokal mieszkalny najpóźniej do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.  

§   4.   Uchwałę ogłasza się w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Nędza.  

§   5.   Uchwała w   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Gerard   Przybyła

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »