| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX.174.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego położonego obok Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu

w sprawie: regulaminu korzystania z   boiska wielofunkcyjnego położonego obok Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w   Strumieniu  

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt 4, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Strumienia   - Rada Miejska w   Strumieniu  

u c h w   a l a:  

§   1.   Regulamin korzystania z   boiska wielofunkcyjnego położonego obok Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w   Strumieniu, stanowiący załącznik do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XV/130/2011 Rady Miejskiej w   Strumieniu z   dnia 28 listopada 2011 r. w   sprawie regulaminu korzystania z   boiska wielofunkcyjnego położonego obok Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w   Strumieniu.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Czesław   Greń

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX.174.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z   BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO POŁOŻONEGO OBOK GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W   STRUMIENIU  

§   1.   Obiekt boiska wielofunkcyjnego położony obok Gimnazjum im. Powstańców Śląskich ma charakter ogólnodostępny i   jest przeznaczony wyłącznie do celów rekreacyjno-sportowych.  

§   2.   Korzystanie z   boiska sportowego jest bezpłatne.  

§   3.   Obiekt boiska jest czynny:  

1)   poniedziałek - piątek godz. 8.oo - 21.oo;  

2)   sobota, niedziela godz. 10.oo - 21.oo.  

§   4.   Administrowanie obiektem organizuje Burmistrz Strumienia.  

§   5.   Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z   przyjęciem i   obowiązkiem przestrzegania regulaminu.  

§   6.   Organizację zajęć sportowych koordynuje administrator obiektu.  

§   7.   Osoby korzystające z   obiektu zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.  

§   8.   Dopuszcza się możliwość rezerwacji u   administratora obiektu terminu i   godzin korzystania z   boiska sportowego.  

§   9.   Teren obiektu objęty jest ciągłym monitoringiem.  

§   10.   Warunkiem korzystania z   boiska sportowego jest używanie odpowiedniego stroju i   obuwia sportowego, z   tym że na boisku piłkarskim dopuszcza się używanie obuwia z   małymi korkami z   tworzywa sztucznego.  

§   11.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i   korzystania z   boiska zgodnie z   przeznaczeniem zabrania się:  

1)   używania butów piłkarskich na wysokich i   metalowych korkach oraz kolcach;  

2)   wprowadzania i   użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z   przeznaczeniem boiska, w   szczególności: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;  

3)   wchodzenia na ogrodzenie i   urządzenia sportowe;  

4)   jazdy na rowerach, motocyklach po bieżni i   płycie boiska;  

5)   przeszkadzania w   zajęciach lub grze;  

6)   korzystania z   boiska bez zgody administratora obiektu;  

7)   przebywania i   korzystania z   obiektu poza godzinami otwarcia.  

§   12.   Sprzęt sportowy wydaje administrator obiektu, a   korzystający zobowiązany jest do jego zdania po zakończeniu zajęć administratorowi obiektu.  

§   13.   W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych o   korzystaniu z   boiska sportowego decyduje administrator.  

§   14.   Polecenia dotyczące zgodnego z   postanowieniami § 11 korzystania z   obiektu podejmuje jego administrator, który w   zależności od sytuacji może:  

1)   nakazać zmianę obuwia sportowego;  

2)   zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z   regulaminem zachowanie;  

3)   nakazać opuszczenie terenu boiska.  

§   15.   Z przyczyn niezależnych od administratora oraz na czas remontów i   koniecznych napraw korzystanie z   boiska sportowego może być ograniczone lub odwołane.  

§   16.   Na obiekcie nie prowadzi się szatni ani depozytu.  

§   17.   Korzystający z   obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń administratora.  

§   18.   Osoby niestosujące postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z   terenu obiektu.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »