| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX.174.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego położonego obok Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu

w sprawie: regulaminu korzystania z   boiska wielofunkcyjnego położonego obok Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w   Strumieniu  

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt 4, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Strumienia   - Rada Miejska w   Strumieniu  

u c h w   a l a:  

§   1.   Regulamin korzystania z   boiska wielofunkcyjnego położonego obok Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w   Strumieniu, stanowiący załącznik do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XV/130/2011 Rady Miejskiej w   Strumieniu z   dnia 28 listopada 2011 r. w   sprawie regulaminu korzystania z   boiska wielofunkcyjnego położonego obok Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w   Strumieniu.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Czesław   Greń

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX.174.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z   BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO POŁOŻONEGO OBOK GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W   STRUMIENIU  

§   1.   Obiekt boiska wielofunkcyjnego położony obok Gimnazjum im. Powstańców Śląskich ma charakter ogólnodostępny i   jest przeznaczony wyłącznie do celów rekreacyjno-sportowych.  

§   2.   Korzystanie z   boiska sportowego jest bezpłatne.  

§   3.   Obiekt boiska jest czynny:  

1)   poniedziałek - piątek godz. 8.oo - 21.oo;  

2)   sobota, niedziela godz. 10.oo - 21.oo.  

§   4.   Administrowanie obiektem organizuje Burmistrz Strumienia.  

§   5.   Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z   przyjęciem i   obowiązkiem przestrzegania regulaminu.  

§   6.   Organizację zajęć sportowych koordynuje administrator obiektu.  

§   7.   Osoby korzystające z   obiektu zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.  

§   8.   Dopuszcza się możliwość rezerwacji u   administratora obiektu terminu i   godzin korzystania z   boiska sportowego.  

§   9.   Teren obiektu objęty jest ciągłym monitoringiem.  

§   10.   Warunkiem korzystania z   boiska sportowego jest używanie odpowiedniego stroju i   obuwia sportowego, z   tym że na boisku piłkarskim dopuszcza się używanie obuwia z   małymi korkami z   tworzywa sztucznego.  

§   11.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i   korzystania z   boiska zgodnie z   przeznaczeniem zabrania się:  

1)   używania butów piłkarskich na wysokich i   metalowych korkach oraz kolcach;  

2)   wprowadzania i   użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z   przeznaczeniem boiska, w   szczególności: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;  

3)   wchodzenia na ogrodzenie i   urządzenia sportowe;  

4)   jazdy na rowerach, motocyklach po bieżni i   płycie boiska;  

5)   przeszkadzania w   zajęciach lub grze;  

6)   korzystania z   boiska bez zgody administratora obiektu;  

7)   przebywania i   korzystania z   obiektu poza godzinami otwarcia.  

§   12.   Sprzęt sportowy wydaje administrator obiektu, a   korzystający zobowiązany jest do jego zdania po zakończeniu zajęć administratorowi obiektu.  

§   13.   W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych o   korzystaniu z   boiska sportowego decyduje administrator.  

§   14.   Polecenia dotyczące zgodnego z   postanowieniami § 11 korzystania z   obiektu podejmuje jego administrator, który w   zależności od sytuacji może:  

1)   nakazać zmianę obuwia sportowego;  

2)   zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z   regulaminem zachowanie;  

3)   nakazać opuszczenie terenu boiska.  

§   15.   Z przyczyn niezależnych od administratora oraz na czas remontów i   koniecznych napraw korzystanie z   boiska sportowego może być ograniczone lub odwołane.  

§   16.   Na obiekcie nie prowadzi się szatni ani depozytu.  

§   17.   Korzystający z   obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń administratora.  

§   18.   Osoby niestosujące postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z   terenu obiektu.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »