| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 12 marca 2012r.

do Porozumienia Nr ED-10/0717/6/4626 z dnia 10 maja 2010 r

zawarty w   dniu   12 marca 2012 roku.  

pomiędzy Powiatem Gliwickim zwanym dalej w   treści porozumienia Powiatem, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   osobach:  

Michał Nieszporek – Starosta Gliwicki  

Sławomir Adamczyk – Członek Zarządu  

a  

Miastem Gliwice, zwanym dalej w   treści porozumienia Miastem, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice w   imieniu, którego działa:  

Krystian Tomala - Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice  

Do porozumienia Nr ED-10/0717/6/4626 Prezydenta Miasta Gliwice z   dnia 10 maja 2010 r. w   sprawie powierzenia Miastu Gliwice objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki oraz finansowania przez Powiat Gliwicki tego zadania w   formie dotacji celowej wprowadza się następujące zmiany  

§   1.  

§   3.   otrzymuje brzmienie:  

1.   Powiat Gliwicki zobowiązuje się do przekazania Miastu Gliwice w   2012 roku środków finansowych w   postaci dotacji celowej na objęcie doradztwem nauczycieli, o   których mowa w   § 1   według faktycznej liczby nauczycieli objętych doradztwem oraz kosztów objęcia doradztwem jednego nauczyciela, określonych w   ust. 2   niniejszego paragrafu.  

2.   Ustala się następujący koszt doradztwa metodycznego:  

1)   objęcie doradztwem jednego nauczyciela w   formach wskazanych w   § 2   ust. 4   to 8,00 zł miesięcznie bez względu na liczbę form, z   których nauczyciel skorzystał w   każdym miesiącu,  

2)   hospitację jednej godziny wraz z   wypełnieniem arkusza hospitacji to 120,00 zł.  

3.   Miasto Gliwice przedstawi Powiatowi Gliwickiemu do dnia 10 każdego miesiąca imienną listę nauczycieli, którzy skorzystali z   doradztwa metodycznego w   poprzednim miesiącu wraz z   podaniem szkoły, w   której uczą. Lista nauczycieli, którzy skorzystali z   doradztwa metodycznego w   grudniu – przedstawiona zostanie do 22 grudnia 2012 r. Lista nauczycieli podpisana przez dyrektora Gliwickiego Ośrodka Metodycznego oraz przedstawiciela Miasta Gliwice zawierać będzie dodatkowo informację o   formach doradztwa metodycznego, z   którego skorzystali poszczególni nauczyciele.  

4.   Powiat Gliwicki przekaże Miastu Gliwice należną dotację w   ciągu 14 dni od przedstawienia listy nauczycieli.  

5.   Dotacja przekazana zostanie przelewem na konto:   MIASTO GLIWICE ING Bank Śląski 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252  

6.   Planowany koszt zadania, o   którym mowa w   ust. 1   niniejszego paragrafu ustala się na kwotę 7   614 zł. .

§   2.   Przedłuża się obowiązywanie porozumienia na okres od 1   stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  

§   3.   Aneks do porozumienia sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w   celu publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Za Miasto Gliwice:  


 


Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice  


Krystian   Tomala

Za Powiat Gliwicki:  


 


Starosta Gliwicki  


Michał   Nieszporek


Członek Zarządu  


Sławomir   Adamczyk

                                                                                                 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »