| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 12 marca 2012r.

do Porozumienia Nr ED-10/0717/6/4626 z dnia 10 maja 2010 r

zawarty w   dniu   12 marca 2012 roku.  

pomiędzy Powiatem Gliwickim zwanym dalej w   treści porozumienia Powiatem, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   osobach:  

Michał Nieszporek – Starosta Gliwicki  

Sławomir Adamczyk – Członek Zarządu  

a  

Miastem Gliwice, zwanym dalej w   treści porozumienia Miastem, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice w   imieniu, którego działa:  

Krystian Tomala - Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice  

Do porozumienia Nr ED-10/0717/6/4626 Prezydenta Miasta Gliwice z   dnia 10 maja 2010 r. w   sprawie powierzenia Miastu Gliwice objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki oraz finansowania przez Powiat Gliwicki tego zadania w   formie dotacji celowej wprowadza się następujące zmiany  

§   1.  

§   3.   otrzymuje brzmienie:  

1.   Powiat Gliwicki zobowiązuje się do przekazania Miastu Gliwice w   2012 roku środków finansowych w   postaci dotacji celowej na objęcie doradztwem nauczycieli, o   których mowa w   § 1   według faktycznej liczby nauczycieli objętych doradztwem oraz kosztów objęcia doradztwem jednego nauczyciela, określonych w   ust. 2   niniejszego paragrafu.  

2.   Ustala się następujący koszt doradztwa metodycznego:  

1)   objęcie doradztwem jednego nauczyciela w   formach wskazanych w   § 2   ust. 4   to 8,00 zł miesięcznie bez względu na liczbę form, z   których nauczyciel skorzystał w   każdym miesiącu,  

2)   hospitację jednej godziny wraz z   wypełnieniem arkusza hospitacji to 120,00 zł.  

3.   Miasto Gliwice przedstawi Powiatowi Gliwickiemu do dnia 10 każdego miesiąca imienną listę nauczycieli, którzy skorzystali z   doradztwa metodycznego w   poprzednim miesiącu wraz z   podaniem szkoły, w   której uczą. Lista nauczycieli, którzy skorzystali z   doradztwa metodycznego w   grudniu – przedstawiona zostanie do 22 grudnia 2012 r. Lista nauczycieli podpisana przez dyrektora Gliwickiego Ośrodka Metodycznego oraz przedstawiciela Miasta Gliwice zawierać będzie dodatkowo informację o   formach doradztwa metodycznego, z   którego skorzystali poszczególni nauczyciele.  

4.   Powiat Gliwicki przekaże Miastu Gliwice należną dotację w   ciągu 14 dni od przedstawienia listy nauczycieli.  

5.   Dotacja przekazana zostanie przelewem na konto:   MIASTO GLIWICE ING Bank Śląski 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252  

6.   Planowany koszt zadania, o   którym mowa w   ust. 1   niniejszego paragrafu ustala się na kwotę 7   614 zł. .

§   2.   Przedłuża się obowiązywanie porozumienia na okres od 1   stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  

§   3.   Aneks do porozumienia sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w   celu publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Za Miasto Gliwice:  


 


Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice  


Krystian   Tomala

Za Powiat Gliwicki:  


 


Starosta Gliwicki  


Michał   Nieszporek


Członek Zarządu  


Sławomir   Adamczyk

                                                                                                 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »