| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 337/XX/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 97/XI/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Częstochowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (z późn. zm.)

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. u. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art. 12 ust. 2   i art. 14 ust. 6   ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z   2007 r. Nr 70, poz. 473 z   późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Nr 97/XI/2003 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 28 kwietnia 2003 roku w   sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Częstochowy miejsc sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych (zmieniona Uchwałą Nr 122/XIII/2003 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 26 maja 2003 r. i   Uchwałą Nr 940/LVIII/2006 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 24 kwietnia 2006 roku) w   § 1   w ust. 3   zdanie pierwsze ulega zmianie i   otrzymuje brzmienie: „Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być lokalizowane na targowiskach, które nie są halami targowymi, na terenie kin oraz na terenie obiektów sportowych, z   zastrzeżeniem art. 8a ustawy z   dnia 20 marca 2009 r. o   bezpieczeństwie imprez masowych.”  

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »