| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 15 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania, dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r. z późn. zm.), w związku art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.), oraz art. 4 ust.1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r., Dz.U. Nr 197, poz. 1172), realizując zadania zawarte w „Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Lubomia na lata 2009-2016” przyjętym uchwałą nr LI/326/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2010 r.; „Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Lubomia na lata 2009-2016” przyjętym uchwałą nr LI/327/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz „Programie ograniczenia niskiej emisji dla gminy Lubomia” przyjętym uchwałą Nr XXIII/168/2008 Rady Gminy Lubomia z dnia 28 kwietnia 2008 r., przedłużonym na rok 2010 uchwałą nr LI/328/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2010 r.

Rada Gminy Lubomia
uchwala, co następuje:

§ 1.

W „Regulaminie udzielania dotacji do demontażu, transportu i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Lubomia”, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/334/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania, dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zmienionej uchwałą Nr LII/341/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 2 sierpnia 2010 r., § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. Osoba ubiegająca się o dotację powinna złożyć stosowny wniosek do Urzędu Gminy Lubomia do dnia 1 sierpnia roku poprzedzającego realizację zadania”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »