| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 15 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania, dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r. z późn. zm.), w związku art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.), oraz art. 4 ust.1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r., Dz.U. Nr 197, poz. 1172), realizując zadania zawarte w „Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Lubomia na lata 2009-2016” przyjętym uchwałą nr LI/326/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2010 r.; „Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Lubomia na lata 2009-2016” przyjętym uchwałą nr LI/327/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz „Programie ograniczenia niskiej emisji dla gminy Lubomia” przyjętym uchwałą Nr XXIII/168/2008 Rady Gminy Lubomia z dnia 28 kwietnia 2008 r., przedłużonym na rok 2010 uchwałą nr LI/328/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2010 r.

Rada Gminy Lubomia
uchwala, co następuje:

§ 1.

W „Regulaminie udzielania dotacji do demontażu, transportu i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Lubomia”, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/334/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania, dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zmienionej uchwałą Nr LII/341/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 2 sierpnia 2010 r., § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. Osoba ubiegająca się o dotację powinna złożyć stosowny wniosek do Urzędu Gminy Lubomia do dnia 1 sierpnia roku poprzedzającego realizację zadania”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »