| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 15 marca 2012r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jedn. z późn. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 tekst jedn. z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 tekst jedn. z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 tekst jedn. z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 tekst jedn. z późn. zm.)

Rada Gminy Lubomia uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarządzić pobór w drodze inkasa:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

2) podatku rolnego od osób fizycznych,

3) podatku leśnego od osób fizycznych,

4) opłaty od posiadania psów.

§ 2.

Wyznaczyć następujących inkasentów uprawnionych do pobierania podatków i opłat wymienionych w § 1:

1) w sołectwie Buków – Wiesława Siodmok, sołtys wsi Buków,

2) w sołectwie Grabówka oraz dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Asnyka w sołectwie Lubomia – Gabriela Świerzy, sołtys wsi Grabówka,

3) w sołectwie Ligota Tworkowska – Gerard Drobny, sołtys wsi Ligota Tworkowska,

4) w sołectwie Lubomia – Serafin Zdziebko, sołtys wsi Lubomia,

5) w sołectwie Nieboczowy – Krzysztof Szczotok, sołtys wsi Nieboczowy,

6) w sołectwie Syrynia – Antoni Pawełek , sołtys wsi Syrynia.

§ 3.

Określić wysokość wynagrodzenia za inkaso należności określonych w § 1, w wysokości 6% od kwot zainkasowanych przez sołtysów.

§ 4.

Inkasenci zobowiązani są rozliczyć się z zainkasowanych kwot w terminie 3 dni następujących po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinna nastąpić wpłata podatku.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr VI/32/2007 Rady Gminy w Lubomi z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso oraz uchwała Nr XXII/147/2008 Rady Gminy Lubomia z dnia 10 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 7.

1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »