| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/219/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie

w sprawie: zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z   dnia 29 kwietnia 2010 r. w   sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w   opłacie  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art . 40 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 15, art. 19   pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z   2010r. Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U   z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z   późn. zm.), mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z   późn. zm.)  

Rada   Miasta Wisły  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Dokonać następujących zmian w   uchwale nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z   dnia 29 kwietnia 2010 r. w   sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia   wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w   opłacie:  

1)   Uchylić dotychczasowe brzmienie ust. 4   w §13 i   nadać nowe o   treści:  

4.   Ustala się dla inkasenta opłaty targowej określonego w   ust. 3   wynagrodzenie prowizyjne:  

1)   w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień: w   wysokości 3% od zainkasowanej kwoty,  

2)   w miesiącach nie wskazanych w   pkt 1: w   wysokości 50% od zainkasowanej kwoty. ;

2)   Dodać ust. 2   w §14 o   treści:  

2.   Terminem płatności dla inkasentów jest piąty dzień następujący po terminie wskazanym w   ust. 1. .

§   2.  

Pozostawić bez zmian pozostałe ustalenia uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z   dnia 29 kwietnia 2010   r. w   sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia   wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w   opłacie.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Wisły.  

§   4.  

Uchwała   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie   Miejskim.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, ale nie wcześniej niż 1   maja 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wisły  


Janusz   Podżorski

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »