| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/172/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn.zm.) art. 6   ust.12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn.zm.), art. 6   b ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 z   późn.zm.), art. 6   ust. 8   ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (Dz. U. z   2002 r. Nr 200, poz. 1682 z   późn.zm.) i   art. 28 § 4   ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z   2005 r. Nr 8, poz. 60 z   późn.zm.) oraz art. 4   ust. 1   w zw. z   art. 13 pkt 2   ustawy z   20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 17 poz. 95 z   późn.zm.)  

Rada Gminy Wręczyca Wielka  
uchwala:  

§   1.   1.   Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w   drodze inkasa pobieranego przez sołtysów gminy Wręczyca Wielka:  

-   sołectwo Borowe – Bogumiła Bejm,  

-   sołectwo Bieżeń – Halina Szleper,  

-   sołectwo Bór Zapilski – Barbara Bogus,  

-   sołectwo Brzezinki – Wiesława Włóczyk,  

-   sołectwo Czarna Wieś – Witold Matyja,  

-   sołectwo Długi Kąt – Mirosław Nowak,  

-   sołectwo Golce – Józef Kurzacz,  

-   sołectwo Grodzisko – Sylwester Kęsy,  

-   sołectwo Hutka – Jacek Praszczyk,  

-   sołectwo Jezioro – Irena Wieczorek,  

-   sołectwo Kalej – Zofia Szczepanik,  

-   sołectwo Klepaczka – Leszek Matyja,  

-   sołectwo Kuleje – Krzysztof Kmieć,  

-   sołectwo Nowiny – Małgorzata Paruzel,  

-   sołectwo Nowa Szarlejka – Danuta Brożyna,  

-   sołectwo Pierzchno – Sławomir Lewicki,  

-   sołectwo Piła Pierwsza – Katarzyna Lisek,  

-   sołectwo Piła Druga – Stefan Pytel,  

-   sołectwo Puszczew – Tomasz Osiński,  

-   sołectwo Szarlejka – Henryk Brzezicha,  

-   sołectwo Truskolasy I   – Danuta Oziębała,  

-   sołectwo Truskolasy II – Andrzej Paruzel,  

-   sołectwo Węglowice – Stanisław Nicpoń,  

-   sołectwo Wręczyca Wielka I   – Teresa Lamik,  

-   sołectwo Wręczyca Wielka II – Wiesław Skupień,  

-   sołectwo Wręczyca Mała – Tomasz Kała,  

-   sołectwo Wydra – Jerzy Woźniak,  

-   sołectwo Zamłynie – Jan Matuszczyk.  

2.   Ustala się wynagrodzenie za inkaso w   wysokości 10% od kwot pobranych i   wpłaconych na rachunek Urzędu Gminy.  

3.   Inkaso stosuje się wyłącznie w   przypadku gdy podatnikiem jest osoba fizyczna.  

4.   W wyjątkowych przypadkach, gdy sołtys nie może wykonywać czynności związanych z   inkasem Wójt Gminy może upoważnić do wykonania inkasa inne osoby.  

§   2.   Inkasenci zobowiązani są do rozliczania się z   pobranych kwot podatków najpóźniej następnego dnia po ostatnim dniu, w   którym zgodnie z   przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić. Jeżeli na ten dzień przypada dzień świąteczny to bezpośrednio po tym dniu.  

§   3.   W zakresie nieuregulowanym uchwałą prawa i   obowiązki inkasentów określa ustawa Ordynacja podatkowa.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.  

§   5.   Traci moc Uchwała Nr V/58/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z   dnia 28 lutego 2011 roku w   sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i   od nieruchomości.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Prubant

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »