| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 218/XX/12 Rady Miasta Żory

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Żorach

Na podstawie przepisów art. 7   ust. 1   pkt 11, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1   i ust. 2   pkt 4   oraz art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001   r.Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  
po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymii podmiotami o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z   2010 r., Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity)  

RADA MIASTA  
uchwala :  

§   1.   Ustalić Regulamin targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Folwareckiej w   Żorach stanowiący załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Ustalić Regulamin targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego w   Żorach stanowiący załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Ustalić Regulamin targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Targowej w   Żorach stanowiący załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który poda jej treść do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.  

§   5.   Traci moc uchwała nr 594/LII/06 Rady Miasta Żory z   dnia 28 września 2006 r. ws. zasad  
i trybu korzystania z   gminnego obiektu użyteczności publicznej – targowiska przy ulicy Folwareckiej w   Żorach oraz traci moc uchwała Nr 170/XVI/11 Rady Miasta Żory z   dnia 24 listopada 2011 r. ws. ustalenia regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Targowej w   Żorach.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi  
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Piotr   Kosztyła

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 218/XX/12
Rady Miasta Żory
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1   do Uchwały RM Żory  
Nr 218/XX/12 z   dnia 29.03.2012r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 218/XX/12
Rady Miasta Żory
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2   do Uchwały RM Żory  
Nr 218/XX/12 z   dnia 29.03.2012r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 218/XX/12
Rady Miasta Żory
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3   do Uchwały RM Żory  
Nr 218/XX/12 z   dnia 29.03.2012r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »