| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 3 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju

W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w   Goczałkowicach-Zdroju stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXI/190/2005 r. Rady Gminy Goczałkowice Zdrój z   dnia 15.03.2005 r. w   sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Goczałkowicach-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 49, poz. 1299) zmienionym Uchwałą Nr L/297/2006 Rady Gminy Goczałkowice- Zdrój z   dnia 11.07.2006r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 111, poz. 3143) Uchwałą Nr XXII/150/2008 Rady Gminy Goczałkowice- Zdrój z   dnia 30.09.2008r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 207, poz. 4019) oraz Uchwałą Nr XLI/282/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z   dnia 06.07.2010 r. ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 163, poz. 2670) dokonać następujących zmian:  

1)   § 1   otrzymuje brzmienie: „§ 1.1. Ośrodek Pomocy Społecznej w   Goczałkowicach Zdroju zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Goczałkowice-Zdrój powołaną Uchwałą Nr XVII/39/92 z   dnia 11 grudnia 1992 r. w   sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w   Goczałkowicach- Zdroju.  
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w   Goczałkowicach Zdroju działa na podstawie:  
1) ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009r. Nr 175, poz. 1362, z   późn. zm.),  
2) ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z   2006r., Nr 139, poz. 992 z   późn. zm.),  
3) ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),  
4) ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.),  
5) ustawy z   dnia 7   września 2007r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z   2009r. Nr 1, poz. 7   z późn. zm.),  
6) ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.),  
7) innych ustaw, rozporządzeń i   aktów prawa powszechnie obowiązujących w   Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących Ośrodka,  
8) aktów prawa miejscowego,  
9) niniejszego Statutu.”;  

2)   w § 4   dodaje się punkt 8   w brzmieniu: „8. Ośrodek realizuje należące do właściwości gminy zadania własne i   zlecone z   zakresu administracji rządowej, określone w   ustawie z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej ”.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy i   Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Maćkowski

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »