| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/163/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 9a i   art. 40 ust. 2   pkt. 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. z   2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 4   ust. 7   pkt. 2, ust.11a ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z   2012r, poz.83).  

Rada Miasta Radzionków uchwala,  
co następuje:  

§   1.   Wyraża się wolę udzielenia bonifikaty od opłaty z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Radzionków na indywidualny wniosek w   przypadku żądania przekształcenia przez osoby, o   których mowa w   art. 1   ust.1 i   ust.2 pkt 1   ustawy.  

§   2.   1.   Określa się warunki udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności w   odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Radzionków zabudowanych na cele mieszkaniowe, albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.  

2.   Bonifikat określonych w   uchwale udziela się dla nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe:  

1)   z których sposób korzystania zgodny jest z   przepisami prawa;  

2)   w przypadku jednorazowej zapłaty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości;  

3)   w przypadku gdy nieruchomość wykorzystywana jest wyłącznie na cele mieszkaniowe;  

4)   w przypadku gdy nieruchomość nie stanowi dla użytkownika wieczystego lub innej osoby adresu lub siedziby zgłoszonej do właściwej ewidencji lub rejestru działalności gospodarczej.  

3.   Warunki, o   których mowa w   ust. 1   i 2   winny być spełnione łącznie.  

§   3.   Wysokość bonifikaty ustala się na 50% opłaty ustalonej na podst. art.4 ust.2 ustawy o   przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości .  

§   4.   Bonifikata, o   której mowa w   niniejszej uchwale, ma zastosowanie do spraw wszczętych i   nie zakończonych przed dniem wejścia w   życie postanowień ustawy z   dnia 28 lipca 2011 roku o   zmianie ustawy o   gospodarce nieruchomościami i   niektórych innych ustaw /Dz.U. 11.187.1110/.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Dariusz   Wysypoł

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »