| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Buczkowice

z dnia 2 lutego 2012r.

do porozumienia międzygminnego z dnia 12.05.2008 r. nr ON.II.0730/19/08

§   1.   Strony zgodnie przyjmują, że zmianie ulegają następujące postanowienia porozumienia:  

-   § 6   porozumienia otrzymuje brzmienie:  

§   6.   1.   Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Buczkowice przekazywać będzie miesięcznie dotację w   wysokości 3172,57 zł brutto (słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote 57/100), z   tym że za miesiąc styczeń 2012 r. Gmina Buczkowice przekaże dotację w   wysokości 3041,77 zł brutto (słownie: trzy tysiące czterdzieści jeden złotych 77/100).  

2.   Dokumentem księgowym stanowiącym potwierdzenie wykonania usługi i   otrzymania należności będzie nota obciążeniowa wystawiana przez Gminę Bielsko-Biała w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, z   tym że nota obciążeniowa za miesiąc styczeń 2012 r. wystawiana będzie do 10   lutego 2012 r.  

3.   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1   przekazywana będzie przelewem na konto Urzędu Miejskiego w   Bielsku-Białej BANK PEKAO S.A. o/B-B 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Buczkowice noty obciążeniowej.  

-   § 7   porozumienia otrzymuje brzmienie:  

§   7.   1.   Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w   sposób umożliwiający ocenę i   weryfikację wykonania zadania pod względem rzeczowym i   finansowym.  

2.   Do dnia 30 stycznia każdego roku trwania porozumienia Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Buczkowice rozliczenie otrzymanej dotacji za rok poprzedni.  

3.   Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Buczkowice w   terminie do dnia 15 lutego każdego roku trwania porozumienia za rok poprzedni.  

§   2.   Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego z   dnia 12 maja 2008 r. nr ON.II.0730/19/08 pozostają bez zmian.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 r.  

§   4.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

 

Zastępca Wójta Gminy Buczkowice  


Agata   Artemska

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Turek

Ewa Turek ekspert komunikacji, trener biznesu, mediator. Od 20 lat doradza w świecie biznesu wspierając w rozwoju osobistym i zawodowym. Pracuje z zarządami, managerami, uczelniami, startupami. Pomaga w skutecznej komunikacji na scenie, w pracy, w życiu. Od 1996 roku działa w branży doradztwa personalnego. Pamięta czasy bez internetu i telefonów komórkowych. Technologia się zmienia, pozostaje człowiek. Mówca na konferencji TEDx. Od lat związana z międzynarodową organizacją edukacyjną Toastmasters International gdzie uzyskała najwyższy tytuł - Distinguished Toastmasters. Wicemistrz Polski Toastmasters. Od lat wspiera innych w rozwoju jako mentor, wykładowca, trener. Przedsiębiorca, prowadzi firmę konsultingową Innova Consulting, której hasło przewodnie brzmi – „Świadoma komunikacja – realny wpływ”

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »